Arkivet

Det hände igen: Felvänt element överhettades

Redan  2004 uppmärksammade Räddningsverkets brandutredare att en viss typ av oljefyllda el-element kan bli överhettade och vålla brand om de placeras upp och ner. Efter ett brandtillbud på ett av Stockholms största hotell redovisades problemet i en artikel under "Erfarenheter".

De svensktillverkade el-elementen är på 1 000 watt. Vid leveransen ligger två fotstöd lösa i förpackningen. Dessa ska monteras på elementets undersida. Men eftersom radiatorn är symmetrisk är det möjligt att placera fotstöden på både dess nedre och övre sida.

Om elementet placeras upp och ner hamnar el-patronen som ska värma oljan högst upp i radiatorn. Där sitter också en termostat (bimetall) samt ett överhettningsskydd som ska bryta strömmen om radiatorn blir för varm. Tyvärr är radiatorn inte helt fylld med olja. Om elementet placeras upp och ner kan utrymmet längst upp, där elpatronen och säkerhetsfunktionerna sitter, hamna ovanför oljeytan. Vare sig termostaten eller överhettningsskyddet fungerar då som förväntat och elementet kan bli så varmt att det utvecklas rök.

I vintras inträffade en liknande händelse på ett annat hotell i Stockholm. Hotellet hade låtit köpa in ett antal oljefyllda  el-element för att kunna låna ut dem till frusna gäster.

En kväll vid 19-tiden utlöste en rökdetektor på ett av hotellrummen. Brandförsvaret var på plats fem minuter senare.  Med hjälp av orienteringsritningen hittade de snabbt orsaken. Ett av de nyinköpta elementen stod påslaget i ett tomt gästrum. Översta delen av radiatorn var svartbränd och det rök kraftigt från lackeringen. Brandpersonalen drog ur nätsladden, vädrade rummet och återställde automatlarmet.

Tillbaka på stationen informerade de jourhavande brandinspektör om händelsen. Denne kom ihåg att han hört talas om den tidigare händelsen och besökte det nu drabbade hotellet. Det visade sig att det nyinköpta elementet var av samma fabrikat och utförande som vid brandtillbudet 2004. Även denna gång hade man monterat fotkonsolerna på fel sida så att elementet hamnade upp och ner.

Den enda skillnaden var ett tillägg i bruksanvisningen: "Viktigt att tänka på. Radiatorn måste monteras med termostaten i nederkant = där anslutningskabeln kommer ut annars risk för överhettning/brand".
 

Artikeln bygger på en rapport av Per Norén Storstockholms brandfösvarsförbund.

Erfarenheter

  • En notering i bruksanvisningen är inte tillräckligt för att undvika ett allvarligt fel. 
  • Elementen borde vara konstruerade så att det inte är möjligt att vända dem fel!
  • Det är av största vikt att brand- och olycksutredare följer upp sina krav på förbättringar så att de verkligen blir genomförda.