Nyhet

Kommunerna ansöker om 820 miljoner mot naturolyckor

475 miljoner finns att fördela i statsbidrag för att förebygga naturolyckor. 25 kommuner har sökt bidrag för sammanlagt 823 miljoner.

–Ungefär häften av ansökningarna är inriktade på att förebygga översvämning, och hälften ras och skred. Sen har vi ett par som gäller naturolyckor som kan uppstå som följd av erosion, säger Ida Axelsson Wall, samordnare för statsbidraget.

Det handlar om 31 insatser som de 25 kommunerna har sökt bidrag för.

De två mest omfattande kommer från Stockholms kommun som ansöker om 486 miljoner för åtgärder mot översvämning vid Slussens avbördningsanläggning, och 61 miljoner för åtgärder mot ras och skred vid Pålsundet (mellan Långholmen och Södermalm).

Andra ansökningar om stora belopp kommer från Mörbylånga, 55 miljoner för översvämningsskydd i Färjestaden, och Nacka som ansöker om 50 miljoner för skyfallsled och översvämningsskydd vid Värmdövägen.

MSB tar emot ansökningar under två perioder om året, den senare stängde 1 september. Några kommuner från första perioden har redan beviljats bidrag, som Munkedal och Stenungsund.

Kommunerna kan få bidrag för upp till 60 procent av kostnaderna. Avsikten med bidraget är att skydda allmänna intressen och samhällsviktig verksamhet.

De 475 miljoner som i år finns avsatta för statsbidraget används både för att bevilja nya bidrag och för del- eller slutrapporter av tidigare beviljade ansökningar.

MSB inleder nu handläggning och granskning av ansökningarna. Ofta bidrar SMHI, SGI och SGU med expertis när underlagen granskas.