Erfarenhet

Ännu en brand i pelletsfabrik

Vid tillverkning av träpellets som ska användas som bränsle utgår man oftast från sågspån eller bark. Råvaran passerar en kvarn där den finfördelas. Pulvret går sedan till en press där det under högt tryck formas till pellets.

Här är ännu ett exempel på vad som kan hända på så eldfängda företag:

Tidaholm Industries tillverkar pellets i en enplans industribyggnad av siporex.

Fastigheten är brandtekniskt sektionerad i tre avdelningar varav pelletsfabriken bara disponerar den ena.

Produktionen pågår 24 timmar om dygnet. Nattetid sker tillverkningen helt utan personal i lokalerna. Verksamheten övervakas av ett automatiskt brandlarm med rökdetektorer. Det finns också ett antal kameror i fabriken. De bevakas från Securitas central.

Klockan 04.53 en fredagsmorgon inkom automatiskt brandlarm från fabriken till Securitas.

Enligt instruktionerna ska Securitas först ringa ägaren för kontroll. Denne befann sig i Tyskland men ringde en anställd som bor i närheten av fabriken.

När denne kom fram var produktionslokalen fylld av rök och det låg en stor glödbädd under pelletspressen.

Ett släckningsförsök med hjälp av vatten från inomhusbrandpost misslyckades då röken var för tät. Räddningstjänsten larmades via 112. 
Av någon ännu inte utredd anledning uppstod det ett missförstånd med adressen och räddningstjänstens insats försenades cirka fem minuter. Efter ventilation av röken kunde branden snabbt släckas.

Vid undersökning och samtal med ansvarig personal kunde följande konstateras:

  • Vid pressning av träpellets kan mycket höga temperaturer uppstå.
  • En värmekännare under pelletspressen ska stanna maskinen temperaturen blir för hög.
  • Kännaren under den aktuella pressen var ur funktion.
  • Orsaken kan vara att det samlats för mycket damm under maskinen vilket satt värmekännaren ur funktion.
  • En annan teori är att en metallbit bland råvaran har lyckats passera de magneter som ska förhindra detta. Det kan då bildas gnistor som orsakar brand i dammet.

 

Artikeln bygger på en rapport av Dan-Ola Sandén, Räddningstjänsten Falköping/Tidaholm.

Pelletsbränder

Vintern 05-06 fick brandutredarprogrammet rapport om sju bränder i pelletsfabriker. Samtliga inträffade i Småland och inom en tidsperiod om bara några månader.

Förmodligen har det varit många bränder eller brandtillbud i pelletsfabriker sedan dess, men endast en bråkdel av dem rapporteras.

Erfarenheter

  • Pelletspressar som står och arbetar utan mänsklig övervakning om nätterna innebär en stor risk för brand. Detta var andra gången på kort tid som det inträffade ett liknande brandtillbud vid fabriken.
  • Följderna av en brand kan begränsas genom att hålla hög kvalitet på städningen och det byggnadstekniska förebyggande brandskyddet. Systematisk brandskyddskontroll med fortlöpande egenkontroll bör genomföras.