Nyhet

Fler vill bli frivilliga

Efter att i många år tappat medlemmar har den återupptagna totalförsvarsplaneringen ökat intresset för att gå med i en frivilligorganisation.

– Stora stenar är en utmaning, därför är det här är ett jättebra område. Det påminner lite om skogsbranden i Västmanland där vissa av brandgatorna var mycket steniga, säger utbildningens instruktör Lars Carlsson.

Ett veckoslut i mitten av oktober höll de frivilliga för​svars-​organisationerna Bilkåren och Frivilliga automobilkåren, FAK, sin avancerade utbildning för bandvagnsförare på det gamla skjutområdet Villingsberg mellan Karlskoga och Örebro. Tretton frivilliga från hela landet deltog. Uppdraget kommer från Trafikverket som också äger bandvagnarna.

– Uppgiften är att hjälpa till vid svåra trafiksituationer när det är oframkomligt, till exempel vid snöstormar. Under Gudrun lastades bandvagnarna fulla med linjeoperatörer, så att elproffsen inte behöver vara bandvagnsförare. Vid skogsbranden i Västmanland körde vi fram vatten och brandslang, säger Malin Dreifaldt, Riksbilkårchef.

– I Jönköpings län byggde vi upp hela flyktingförläggningen och skötte logistiken under flyktingsituationen, berättar Curt-Ove Jakobsson, chef för FAK.

Det finns 18 Frivilliga försvars­organisationer som är uppräknade i Förordning om frivillig försvarsverksamhet (se faktaruta intill). Det flesta har ingen åldersgräns och hos många räcker det att vara folkbokförd i Sverige. För att skriva avtal med Försvarsmakten är där-emot kravet 18 år och svensk medborgare.

Bilkåren och FAK har uppdrag om transporter och logistik åt både Svenska kraftnät och Trafikverket. Skillnaden är framförallt att FAK inte längre har några militära avtal.

– Förr rekryterade vi nästan enbart från åkeriföretagen. Nu kommer ungefär hälften därifrån och hälften saknar bakgrund som lastbilschaffis men har gediget fordonsintresse, säger Curt-Ove Jakobsson.

I Bilkåren är det mer blandat, men den gemensamma nämnaren är fordons- och motorintresse. Försvarsorganisationer har ett grundavtal med uppdragsgivaren. Därutöver har även den enskilde ett avtal med t ex Trafikverket där han eller hon förbinder sig att delta i utbildningar och inställa sig efter en viss tid med viss utrustning.

Skogsbranden i Västmanland 2014 blev en väckarklocka för många. Motorintresserade Alexandra Kivelä, 29, från Köping är en.

– Efter branden engagerade jag mig i Frivilliga resursgruppen och där fick jag tips om bandvagnar. Jag gick första utbildningen förra hösten. Än så länge är det bara roligt, men jag ser fram emot någon spännande övning framöver och att få bli inkallad i krissituation.

Klaes Hägnestig, 30, från Borås gick med för ett och halvt år sedan.

– Min svärfar hade börjat gå den här utbildningen och jag tyckte det lät intressant. Det är jätteroligt. Man gör nåt bra också, så det är nytta med nöje.

Det ska mycket till för att Bandvagn 206 inte ska ta sig fram.

– Den går överallt men stora stenblock kan bli för svåra och tar hårt på banden. Den är smidig, smeker sig runt träden och i snö är den helt underbar att köra. Banden fördelar marktrycket, vi har fyra gånger högre marktryck under våra skor, säger instruktören Lars Carlsson.

Transporter och logistik är huvudsyftet, men en frivillig hugger i där det behövs.

– Behöver man koka kaffe gör man det, behöver man sitta och svara i telefon så gör man det. Att sitta och vänta ligger inte riktigt för våra organisationer, säger Malin Dreifaldt.

Utbildningen till bandvagnsförare är uppdelad i tre steg, Grundutbildning barmark 4 dagar, Grundutbildning snö 4 dagar och Avancerad utbildning 3 dagar. Därefter repetition och vidareutbildning vartannat år. Grundkravet är B-körkort.

Under den försvarspolitiska så kallade ”time outen” sjönk medlemsantalet kraftigt. FAK hade 12 000 medlemmar år 2000, i dag är de omkring 4 000.

– Vi hade 13 500 som mest, det var när vi hade en ubåt på grund. Det krävs att vi har en omvärldssituation så man känner att det finns en hotbild. Det räcker med en riktigt kall vinter och snöstorm. Vid skogsbranden märkte vi en tillströmning av medlemmar, säger Malin Dreifaldt.

Det förändrade säkerhetspolitiska läget har ökat intresset för frivillig försvarsverksamhet. Det har även ökat ”tillströmningen” av pengar som gör det möjligt att ta emot och utbilda fler. Utbildningen av bandvagnsförare åt Trafikverket finansieras av det så kallade Krisberedskapsanslaget.

– I budgetpropositionen har frivilligorganisationerna fått ett tillskott på 24 miljoner. Vi har haft 30 miljoner per år tidigare så det är en ansenlig förstärkning. Sen tror vi det kommer pengar kring totalförsvarsinformation via 2:6-anslaget för att utbilda allmänheten om totalförsvar.

– En viktig information är att om jag som privatperson vill göra något mer än att hålla en hemberedskap, så är en sak att gå med i en frivillig försvarsorganisation. Lär dig att ta hand dig själv men också att bistå andra. En del av poängen med frivilliga förstärkningsresurser är att vi ska kunna kanalisera folkförankringen till operativ verksamhet. Vi vill absolut ha fler medlemmar, säger Malin Dreifaldt.