Nyhet

”Vi behöver öva våra förstärkningsresurser”

Omvärldsläget gör sig på-mint i övningsverksamheten.

I Revinge övades masskadehändelse under höjd beredskap.

– Vi behöver öva våra förstärkningsresurser, säger David Norlin, ansvarig för Nusar på MSB.

Huvudsyftet med övningen var att Nusar (nationella förstärkningsresursen för urban sök och räddning) skulle öva med andra aktörer.

På plats var även akutsjukvård, lokal räddningstjänst, Röda korset, Polisen och övningsledning från Försvarsmakten (Swedec).

– När vi jobbar tillsammans med andra organisationer stärker vi Sveriges krisberedskap. Det övades på ett bra sätt. Vi har identifierat vissa delar som behöver stärkas och att vi har god förmåga inom andra områden, säger David Norlin.

Scenariot i Nusam 2023, som övningen hette, var att efter en tid med höjd beredskap sker ett fjärrangrepp, främst drabbas ett köpcenter och en panncentral. Konsekvensen blir masskadeutfall, oexploderad ammunition och explosionsrisk, behov av sök och räddning.

Nusar hade fyra grupper som genomförde sök och räddning, sjukvården övade prehospitalt omhändertagande och uppsamling av skadade. Röda korset bidrog med första hjälpen och stöd till drabbade, Polisen hade dvi-personal (identifiering av döda) på plats och Försvarsmakten ansvarade för oexploderad ammunition.

– Kommunal räddningstjänst hade en mindre roll i den här övningen, men för ett naturtroget scenario måste de vara med, de finns alltid med vid en händelse. Det går inte att öva övriga roller om inte lokal räddningstjänst och polis är med.

Övningen pågick i fyra dagar, varav två rena övningsdagar i fält med ett övergripande likvärdigt scenario.

– Tanken var att man andra dagen skulle få chansen att göra om och göra rätt. Eller man kanske gjorde rätt första dagen, då hade man chansen att göra annorlunda dag två, säger projektledaren Anders Bäckström, MSB.

En liknande övning genomfördes 2021, men då mer inriktat mot krisberedskap. Nu var det höjd beredskap båda dagarna.

– Tanken är att vi ska köra igen 2025 i ungefär samma omfattning, säger Bäckström.

Den inledande dagen i Revinge bestod av kunskapshöjande aktiviteter, sista dagen diskuterades erfarenheter från de två dagarna i fält.

– För vår del, när det gäller att öva förstärkningsresurser inom sök och räddning, är det här nyttigt, inte minst samverkan med sjukvårdsresurser, säger David Norlin.

Totalt med övande, markörer och övningsledning deltog drygt 200 personer. Notabelt är att bland markörerna fanns två skådespelare från England som var amputerade.