Reportage

Livskvalité på äldre dar

Omedelbart i entrén står biljardbordet. Match pågår, som på vilken fritidsgård som helst. Men här finns inga tonåringar. – Han fyller 91 i maj, säger Roland Svensson och pekar med kön på sin antagonist, Axel Eriksson.

STAFFANSTORP
Lokalen kallas Medelpunkten och ligger centralt vid torget i Staffanstorp. Vi kan kalla det fritidsgården för äldre, navet i kommunens förebyggande verksamhet.

Här finns ett serviceboende, men också en stor öppen verksamhet för alla som vill ha gemenskap och aktiviteter. På andra sidan gatan bor äldre i vad som kallas ”safety living”, personer över 75 år som väljer att betala extra för ett säkrare boende.

– I en del andra kommuner pratar man mycket om att förebygga mot fallolyckor. Det gör vi också, men vi vill även vi prata om trygghet, säger Taina Ahola, samordnare av Staffanstorpsmodellen

Staffanstorps ambition är ”Sveriges bästa livskvalitet för äldre”.

Det kan handla om genomtänkta lösningar för bättre boende, men också hjälp till en trevligare vardag.

Yngre, piggare pensionärer har anmält sig frivilligt att besöka äldre över 80 år som bor i eget hem men kanske är ensamma. Det kan handla om en pratstund, att ta en promenad. Sällskap i vardagen.

– Det är inte självklart att folk ska bo kvar hemma, men vi uppmuntrar till det.

Förutom att den äldre får sällskap finns det ytterligare en vinst: eventuella behov av hjälp uppdagas.

Det underlättar att kommunen till ytan är liten. Ingen glesbygd, här bor man nära. Mindre risk att åldringar blir isolerade på grund av avstånd.

Annie Adolfsson bor på andra sidan gatan i ett ”safety living”-hus. Hon betalar runt 700 extra i månaden jämfört med en vanlig lägenhet. För det får hon trygghetslarm, automatiskt brandlarm, spis- och ugnsvakt. Lägenheten har skjutdörrar och saknar trösklar. Sjuksköterska står dessutom till förfogande på telefon två timmar i veckan.

Annie trivs i lägenheten. Den är ljus, fräsch och modern. Fast kanske lite för modern.

– Spisvakten är lite dum, tycker hon. Induktionshällen är svår att använda.

Det är kommunala bostadsbolaget, Staffanstorpshus, som erbjuder säkrare boende för de över 75 år. Totalt finns det 31 lägenheter.

– Det är en boendeform som fortsätter att utvecklas. Det som är personalrum på dagtid kan användas som gemensamhetsutrymme för hyresgäster på kvällar, vi kan erbjuda övernattningslägenheter för anhöriga. Vi organiserar också bussresor för hyresgästerna, närmast är det shopping i Burlöv center, säger Maria Widenstedt på Staffantorpshus.

När vi kommer tillbaka till Medelpunkten pågår biljardmatchen fortfarande. Vi avbryter kampen och undrar hur det är med tryggheten i Staffanstorp. Det finns synpunkter på att ungdomarna ibland är stökiga i centrum, men att det är bra att trafiken till torget stängts av.

– Men jo, nog tycker jag kommunen jobbar för oss äldre, säger Roland Svensson.

– Jag blev påkörd av en backande bil i går när jag skulle hit. Men jag fick hjälp av en granne så jag tog mig upp, säger Axel Eriksson.

Även om han tycker föraren var en klant är det inte mer med det, han står ju upp och lirar dagen efter.

Fyra satsningar på äldre

1 Senior i skola. Många har barnbarn på annan ort. För att skapa naturliga relationer mellan gammal och ung ges äldre möjlighet att frivilligt medverka i skolarbetet. För tillfället är sex pensionärer engagerade, besöker skolan minst en dag i veckan och hjälper elever som behöver extra stöttning. Seniorerna har ingen ersättning.
– Frivilliga kan aldrig ersätta kommunens roll, men de fyller en viktig funktion genom att inte vara en myndighetsutövare. Alla frivilliga skriver under en överenskommelse om uppdraget och en tystnadsförsäkran. Det innebär också att den frivillige har en kommunal försäkring under sitt uppdrag, säger Taina Ahola.

2 Förebyggande hembesök. Alla över 80 år erbjuds två gånger om året besök av en arbetsterapeut som tittar på fallrisker, informerar om brandrisker och om service som erbjuds. Man vänder sig till friska äldre i egna boenden. Förra året erbjöds 76 personer besök, 53 tackade ja.

3 Handtaget. Gratis fixarhjälp, exempelvis med att byta gardiner eller glödlampor. Huvudsyftet är att minska fallolyckor. Äldre med egna villor kan mot kostnad också anlita trädgårdshjälp.

4 Information och utbildning. I samarbete med Civilförsvarsföreningen erbjuds riktade kurser för äldre i hemsäkerhet, brandsäkerhet och personlig säkerhet. Informationsbroschyr om hur skador i hemmet kan undvikas skickas till alla över 65 år.