Nyhet

Facket: ”Vi står väldigt långt ifrån varandra”

Räddningstjänsten Östra Götaland, RTÖG, har ett 20-tal tjänster som inte är bemannade av ordinarie personal just nu.

Trots det kommer förbundet bara söka dispens för sommaren.

– Arbetsgivare och arbetstagare står väldigt långt ifrån varandra, säger John Wernhede, skyddsombud och fackrepresentant.

John Wernhede jobbar som brandman på station Kvillinge i Norrköping, hans kollega Stefan Taube på station Centrum i samma stad. Båda är skyddsombud och fackrepresentanter, och vittnar om en hopplöshet bland brandmännen i förbundet.
– Alla är rörande överens om att vi behöver dygnen, säger Stefan Taube.

En enkät visar att 100 procent av brandmännen i förbundet är oroliga inför framtiden och att 60 procent aktivt letar efter andra jobb.

Mellan 18 och 20 brandmän har sagt upp sig, tagit tjänstledigt eller föräldraledigt, vilket facket menar till stor del beror på de nya arbetstiderna.
– Merparten lär inte återvända och jag tror det kommer fortsätta i den riktningen under de närmaste åren, säger Stefan Taube.
– I ett kortare perspektiv är risken att brandbilarna inte blir fulla från 1 februari, eller att man bryter mot avtal för att fylla bilarna. Inget av det är bra.

Själv har Stefan Taube tidigare jobbat två av fem helger. Nu kommer alla stationer i förbundet jobba fyrskift, då är det varannan helg som gäller.

Fackrepresentanterna beskriver hur det blir mycket mer inlåsningseffekter i det nya schemat, att man exempelvis inte kan byta pass med varandra eller internutbilda sig.

Som arbetstagare har de känt sig exkluderade under processens gång.
– Vi har inte haft något bra samarbete med arbetsgivaren under arbetet med nytt schema, säger John Wernhede.

Extra tungt blev det när de fick veta att RTÖG inte kommer söka dispens för hela året, utan enbart för sommaren.
– Vi förstår inte vad som skiljer RTÖG från de ställen som söker dispens. Vi har inte mer personal att tillgå, och definitivt inte färre arbetsuppgifter, säger John Wernhede.

Skyddsombuden har gjort en gedigen riskbedömning av att inte jobba dygn, där de landat i att en dispensansökan för hela året är det bästa för både arbetsmiljön och verksamheten.
– Arbetsgivaren verkar ha en ambition att lösa det med bättre planering, men jag tror inte det går, säger Stefan Taube.

Därför har skyddsombuden lämnat in en begäran, en så kallad 6:6 a-anmälan, om åtgärdsplan till arbetsgivaren eftersom de inte ser att schemat löser verksamheten.

Både Stefan Taube och John Wernhede hör till de som aktivt letar andra jobb. Stefan har dessutom tagit mer föräldraledigt eftersom det var enda sättet han kunde lösa familjelivet på med kort varsel.
– Andra räddningstjänster har sökt dispens eftersom man riskerar att tappa personal. Hos oss måste man tappa dom först, det har chefer uttryckt. Det är högt spelat.

Förbundsdirektören medveten om kritiken

"Accepterar inte att det går ut över familjen"