Reportage

Information kräver stora resurser

Information och kommunikation kräver mycket mer resurser än man kan föreställa sig. Det är en av många lärdomar Sala kommun dragit efter skogsbranden.

Under söndagen öppnade Sala kommun växeln och kallade in Posom-gruppen vars uppgift inledningsvis blev att svara på samtal från oroliga människor. På hemsidan hade man gått ut med ett nummer som kunde ringas. Både länsstyrelsen och andra kommuner hänvisade till Sala kommuns webbsida och växeln blev nerringd.

– Vi hade sex linjer öppna mot normalt 1-2 och ändå uppstod det väntetider på upp mot 30 minuter. Det var fruktansvärt frustrerande för de som bemannade telefonlinjerna, men jag är stolt över att vi klarade det uppdraget så bra som vi gjorde, säger kommunchef Jenny Nolhage.

Besökarantalet på hemsidan sköt i höjden.

– En normal dag har vi kanske 2 000 besökare. När det var som mest, tisdagen 5 augusti, hade vi 77 000 besökare. Då var vi glada att tekniken höll.

Information och kommunikation kräver mycket mer resurser än man kan föreställa sig.

– Det gäller inte bara externt till medborgarna utan också internt eftersom vi blev så många myndigheter som skulle samverka. Sociala medier gör att det går så otroligt mycket snabbare, både saklig information och desinformation sprids oerhört snabbt.

Det som hände i sociala medier tar hon upp som en viktig lärdom.

– När myndigheter pratar samverkan med frivilliga handlar det om FRG, Röda korset och andra organisationer. Det är ganska enkelt, men när det plötslig finns en Facebook-grupp som börjat samla in förnödenheter – frivilliga som inte på något sätt är organiserade – blir det svårt att hantera.

Här behöver kommuner och myndigheter förbereda sig för att använda och styra initiativen till det de behövs, enligt Jenny Nolhage.

– När vi började evakuera kanske någon lade ut: Tänk på barnen, samla in leksaker. Och så kommer det lastbilar med leksaker. Det blir såna mängder. Det gick något rykte att det behövdes sängar åt alla brandmän och då kommer Ikea med en leverans sängar. Vi måste vara beredda och ha personal som kan möta det här.

Svårigheten att kanalisera alla frivilligkrafter skapar också frustration.

– Vi märkte att om folk inte får hjälpa till blir de frustrerade. De hör saker som inte fungerar, att man missat matutskick till släckningsarbetet och blir förbannade för att deras erbjudande om hjälp inte tas emot.

Få hade föreställt sig att en skogsbrand skulle få så stor samhällelig påverkan.

– När man här i Sala gjorde risk- och sårbarhetsanalys för den förra mandatperioden diskuterade man skogsbrand och kom fram till att det inte kan få såna konsekvenser. Katastroferna tenderar att bli såna vi inte har förberett oss på. Man drar lärdomar från det man varit med om och då står man ändå oförberedd när något nytt inträffar.