Nyhet

MSB ansvarar för nödbostäder åt EU

Tillfälliga nödbostäder för drygt 1 000 personer.

Det har MSB fått i uppdrag av EU att bidra med i händelse av kris och katastrofer.

Den nya resursen håller för närvarande på att byggas upp och ska sedan snabbt kunna skickas ut till katastrofområden för att ge drabbad befolkning tillfälligt skydd, exempelvis vid naturkatastrofer.

Det handlar om nödbostäder för drygt 1 000 personer. Sängar, lakan, belysning, uppvärmning, solcellsladdning för mobiler, sanitetslösningar med toalett och dusch, med mera ingår också.

Resursen ska även vara anpassad för olika miljöer och klimatförhållanden, och delvis till personer med funktionsnedsättning.

– MSB är en lämplig aktör för att tillhandahålla denna typ av resurs. Vi har ett högt kvalitetstänk, tar in aspekter som rör anpassning till krismiljöer, sårbara grupper och miljö, och vi har lång erfarenhet av den här sortens utvecklingsprojekt, säger Nils Vaernholt, enhetschef för nationella insatser och civilskydd.

MSB ansvarar sedan tidigare för ett projekt med 4 000 nödboenden som utformats specifikt för Ukraina-kriget. Både den nya resursen och den för Ukraina är en del av RescEU, ett extra skyddsnät med EU-gemensamma resurser.

500 av nödbostäderna avsedda för Ukraina kunde skickas till Turkiet i samband med jordbävningen, eftersom trycket i Ukraina hittills inte varit riktigt lika stort som beräknat.

– I nästa steg kommer 50 000 sängar med tillbehör köpas in för att skickas till Ukraina vid behov, berättar Pär Högman, verksamhetsansvarig på MSB:s centrallager.

För att få plats med all materiel har MSB skaffat ytterligare ett centrallager i Värmland, utanför Karlstad.

Inom ramen för RescEU är Sverige även värdland för skopande flygplan och sjukvårdsmateriel.

Fakta

Namn: RescEU Shelters SE.

Budget: ca 25,2 miljoner euro, merparten finansierad av European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO).

Längd: januari 2023 till september 2026.

Bemanning vid insats: ca 15 personer.

Uppgifter för insatsteamet: upprätta och driftsätta resursen i samverkan med lokala aktörer/humanitära organisationer på plats. De lokala aktörerna tar över driften efter etablering.