Erfarenhet

Villaområde avspärrat - gasflaskor exploderade

Förekomsten av gasflaskor förändrar snabbt riskbilden på en brandplats. Det blev personalen vid räddningstjänsten i Nybro varse då de anlände till en brandplats i ett villaområde.

Larm om villabrand inkom klockan 22.36. Redan på avstånd syntes hur himlen var upplyst av eldskenet. Rökdykare gjorde sig beredda för insats.

Framme vid skadeplatsen kunde räddningsledaren snabbt konstatera att det inte var en villa som brann. Det övertända brandobjektet var i stället en större träbyggnad som fanns på baksidan av några bostadshus.

Ägaren mötte och kunde informera att det inte fanns några människor i det brinnande huset och att värdet av såväl byggnaden som innehållet var försumbart. Insatsledaren bedömde insatsen som enkel.

Avståndet till annan bebyggelse var tillräckligt för att det med viss släckinsats skulle gå att hindra brandspridning.

Då återkom fastighetsägaren och informerade om att det fanns fyra gasflaskor inne i den brinnande byggnaden. Det handlade om en acetylenflaska, en P11 gasol samt två andra okända gasflaskor!

VattenkanonInsatsledaren gav genast order om att avbryta påbörjad insats och i stället backa tillbaka i skydd av fordonen. Nästa åtgärd blev att med polisens hjälp spärra av gatan och varna de närmast boende för att befinna sig vid fönster eller i rum som är exponerade mot brandplatsen.

Därmed beslöt den samlade räddningsledningen att inte utsätta de boende för risken att träffas av kringflygande splitter om någon flaska skulle explodera i samband med att de utrymde sina bostäder.

För att skydda de närmaste villorna mot strålningsvärmen från branden placerades en tankbil med vattenkanon på andra sidan husen och lät en kraftig vattenstråle svepa över taken. En annan vattenkanon placerades så att den så långt möjligt dämpade värmen från det brinnande uthuset.

Cirka 16 minuter efter räddningstjänstens ankomst kom den första explosionen. Strax därefter kom ytterligare två kraftiga smällar.

Någon explosion från den fjärde gasflaskan hördes däremot inte. Det innebar att insatsen måste fortsätta.

Den stora vattenförbrukningen gjorde att det lossnade avlagringar i ledningarna och vattnet i området brunfärgades. Avspärrningarna och bevakningen stod kvar hela natten tills området var nerkylt.
Acetylenflaskan och en syrgasflaska påträffades på en svetsvagn. På båda hade hettan och övertrycket gjort att ventilerna hade skjutits iväg av övertrycket.

Ruiner efter uthusetGasolflaskan (P11) hittades också med bortskjuten ventil. Det berodde troligen på att flaskan vält i branden så att övertrycksventilen hamnat i vätskefas och inte kunnat utlösa. En gasflaska som troligen innehållit skyddsgas hittades helt uppfläkt.

 

Artikeln bygger på en rapport av Bengt Sigmer, Räddningstjänsten Nybro.

Erfarenheter

  • Det kräver stora resurser att utrymma ett större område. I detta fall beslöt räddningsledningen att låta många av grannarna att stanna kvar inne i sina hus.
  • Den brinnande byggnaden var visserligen försedd med en skyltar ”varning för gasflaskor”. Men skyltarna var redan bortbrända när räddningstjänsten anlände.
  • Gasolflaskor har normalt en övertrycksventil som släpper ut gas då trycket blir alltför stort. I detta fall fungerade inte övertrycksventilen på avsett sätt. Orsaken var troligen att flaskan fallit omkull så att ventilen hamnat under vätskenivån.