Nyhet

Jönköping och frivilliga skrev avtal

2010 tog MSB initiativ till uppbyggnaden av regionala kompetenspooler med frivilligresurser.

Frivilliga automobilkårens (FAK) i Jönköpings län har byggt upp en sådan kompetenspool, en så kallad Motortransportenhet (MTE).

Bill Skoglund– För 5-6 år sen satt vi på MSB i Stockholm i en diskussion om vad vi skulle kunna uträtta för samhällets krisberedskap. Vad behövs? berättar Bill Skoglund, FAK i Jönköping.

Det FAK i Jönköping kunde bidra med var en transportenhet, en MTE. Länsstyrelsen i Jönköping är "beställare" men i länet finns också F-samverkan, en samverkan mellan de 13 kommunerna i Jönköpings län.

– Vi ställde frågan vilka förstärkningsresurser vill ni ha? De kom fram till att de vill ha 20 bandvagnsförare som ska kunna köra räddningstjänsternas bandvagnar när det händer någonting. De vill ha folk som kan köra och drifta elverk. På det konceptet har vi byggt vidare och i förra veckan fick vi klart ett avtal med F-samverkan.

Avtalet har även undertecknats av Polismyndigheten och Region Jönköping. Genom avtalet lovar MTE-enheten bidra med en förstärkningsresurs som består av:

  • 20-talet utbildade bandvagnsförare
  • 20-talet elverksskötare
  • Förflyttning av bandvagnar efter prioritering inom ramen för samverkansavtalet
  • Bränsletransport samt tankning av elverk
  • Resurser för viss snöröjning, lastning, lossning och transporter.
  • Personal för hjälp vid omfattande skogsbränder och översvämningar

FAK i Jönköping har tillgång till ett före detta civilförsvarsförråd som rymmer bandvagnar, elverksutrustning, hjullastare för att kunna ploga snö och last och lossa lastbilar och ett antal lösflak som reparerats för att kunna transportera bandvagnar. Personalen är utbildad.

– Bandvagnsförarna går först en grundutbildning, en snöutbildning i Älvdalen och därefter en fyra dagars avancerad utbildning i Villingsberg. Vi utbildar också elverksskötarna och de som ska köra frontlastare. 2016-2018 har vi även budgeterat för utbildningar i fyrhjuling och motorsåg för att kunna öppna väg när det bli stormar.

– Tanken med MTE-konceptet är att om Trafikverket, Svenska Kraftnät eller räddningstjänsten behöver förare avropar man från någon av de tio MTE-enheter som är utsedda. Det var så vi gjorde vid skogsbranden då körde vi åt både Svenska Kraftnät och Trafikverket.

FAK i Jönköping har dessutom byggt upp en egen ledningsfunktion.

– När vi avropas har vi egen ledning, egna insatsledare, egen mat, vi är helt självförsörjande. Det som tillkommit nu är uppgiften att sköta logistik, dvs att bygga upp och transportera ut resurser till platser där det byggs akutasylboenden. Vi täcker golven i sporthallar och församlingshem med mjölkkartong. Vi har gjort sängar av civilförsvarsbårar, men de är rätt hårda och idag har vi lossat en lastbil med sängar från Ikea, säger Bill Skoglund.