Reportage

Behövs nationell ledningsresurs

– Jag tycker att det skulle finnas ett nationellt stöd för ledning som kan avropas. Det är orimligt att varje kommun ska bygga upp en ledningskapacitet för att kunna hantera något liknande det här.

Ansvaret för att samordna en nationell resurs med kompetent ledningspersonal från svenska räddningstjänster bör ligga hos MSB. Det anser Anders Edstam, Södertörn, chef för insatsledningen av skogsbranden sedan länsstyrelsen tagit över.

– Man måste ha respekt för att det som inträffade på måndagen är av en svårighetsgrad av ofattbara mått. Resursmässigt växte insatsen till den dubbla under tisdagen och jag betvivlar att ens med de resurserna hade man kunna gjort något åt det som hände på måndagen.

Väderomslag från den extrema situationen på måndagen var en grundförutsättning för att ha en chans att hantera branden.

– När man är pressad hinner man inte planera så långt framåt. Det tror jag vi lyckades tillföra när vi kom hit med lite mer ledningspersonal. Vi kunde få ett utifrånperspektiv och omedelbart se att vi måste planera på längre sikt.

Den ”gamla” organisationen matchade inte den extrema situation man befann sig i.

– Det var en omöjlig uppgift för dem att lösa med de resurser som fanns, både avseende ledning och i skogen. Vår första åtgärd var att skaffa tillräckliga resurser för att ge oss handlingsutrymme att göra något överhuvudtaget och bygga en ledningsorganisation som motsvarade det. Det tog en tid, det blev märkbart bättre på tisdag eftermiddag, men det tog ytterliga något dygn innan det flöt på.

Ledningsstrukturen blev ungefär som vanligt men det kolossala formatet gjorde att man fick stoppa in fler ledningsnivåer än normalt. En sån ny roll fick Anders Edstam som blev en sammanhållande länk mellan räddningsledaren och ledningsrummet.

Han tycker det är fantastiskt att alla kunnat inlemma sig i ett nydesignat system som ingen sett.

– Det har inte fungerat perfekt. Många har kommit hit och utfört sitt livs svåraste uppdrag. Varje sektor här var i sig Sveriges största skogsbrand. Vissa har löst det helt fantastiskt.

Han tycker samordning och samverkan fungerat bra.

– Alla organisationer har varit följsamma in i den nya strukturen vi i satte. I början känner man inte varann, har aldrig setts förut och hoppar in i en ny struktur. Men med tiden blir det helt naturligt att samarbeta med flygkoordinatorerna, Försvarsmakten och de internationella flygarna som alla kommer med sina erfarenheter och sina resurser.

Inledningsvis vände man sig till räddningscentralerna i Stockholms län, Södertörn och Storstockholm för att kalla in folk.

– Vi ställde krav på vilken typ av människor vi ville ha och arbetsgivarna har skickat väldigt kompetenta människor. Men det är klart att man ibland har funderat. Vi ställs inför faktum, det kommer någon i dörren och säger jag ska lösa av och bli sektorchef och vi har ingen aning om vem den här personen är.

Anders Edstam är nöjd med det arbete den nya ledningen genomförde.

– Jag tycker vi har gjort ett bra jobb. Vi hittade kontinuitet där vi inte hunnit lägga oss i detaljbeslut, men sett till att vi hållit oss till strategin. Det tror jag är viktigt för den här insatsen var så komplex. Vi märkte när vi bytte våra operativa chefer att det tog 3-4 timmar att sätta sig in i vad det är som sker. Främmande geografi, utbredning som är så vansinnigt stor att man inte kan greppa det och en ledningsstruktur som är ny. Det tog tid innan man fick effekt av människorna som kom in.