Nyhet

Höga kusten - Ådalen satsar på rökdykning 1+3

Räddningstjänsten Höga kusten-Ådalen har inlett arbetet med att kunna rökdyka med 1+3 i enklare boendemiljöer.

Bakgrunden är kraftiga besparingskrav som tvingat fram nedskärningar i styrkorna. Räddningschefen Mats Granat (med stöd av länsstyrelsen?) vill testa en öppning som ges i föreskriften från Arbetsmiljöverket, AFS. I den sägs att om vattentillgången kan säkras är det inget absolut krav på pumpskötare.

– Det har tidigare sagts att pumpskötaren ska övervaka systemet, vi säger att det ska arbetsledaren klara av, säger Mats Granat, räddningschef.

Höga kusten har identifierat slangen som den svaga punkten och det centrala är övervakning av vattenflödet. Det finns automatisk flödesövervakning, en släckbil i Järfälla har ett sådant system.

– Det absolut viktigaste är att man får fram en varning om det inte finns vatten och avbryta rökdykarinsatsen. Det spelar ingen roll vad en pumpskötare kan göra eller inte, man måste ändå avbryta insatsen.

Försöket handlar om att i enklare boendemiljöer kunna inleda en insats i väntan på förstärkning.

– Det kan det vara lägenheter eller villor. Kanske att man kan gå in 15 meter, men man får inte gå en trappa upp.

Det har tagits fram stort material där det är identifierat vad man får göra om man kommer fram 1, 2, 3 eller 4 man. Utbildningen bygger på att man inte gör mer än man får.

– Vi känner att det här är möjligt och ska göra ett försök. Men vi kan ju hamna i ett läge att vi måste backa – det blev inte tillräckligt säkert.

Personalen är fortfarande tveksam.

– Det känns inte bra, men vi har inte testat det än, säger huvudskyddsombudet Tomas Johansson.