Reportage

Cyberbrotten kostar miljarder

Cyberbrotten kostar Sverige miljarder varje år.

 Erik Wennerström, generaldirektör för Brå, ska redovisa förslag för ett digitaliserat Sverige som är säkert, robust och som tryggar det ekonomiska tillståndet.
– Vi vänder på åtskilliga stenar. Brottsbekämpning, tillsyn, certifiering, standardisering, tekniska lösningar, säger Erik Wennerström.

Han leder utredningen Nisu 2014 och ska 1 december föreslå strategi och mål för hantering och överföring av digital information.
– Vi kommer att ställa krav på incidentrapportering. Vi behöver få en helhetsbild av de incidenter som sker.

Enligt Wennerström säger internationella beräkningar att cyberbrotten kostar motsvarande 0,4-11,4 procent av BNP, vilket för Sverige skulle motsvara 14,5-51 miljarder kronor om året.

– Och då pratar vi bara om uppsåtliga störningar. Brå ser att allt mer av brottsligheten flyttar in på Internet. Europool räknar de globala kostnaderna för cyberbrott till 7 000 miljarder kronor om året.

I utredningen tittar man inte bara på avsiktliga brott utan allt som kan störa tillit och trygghet.

– Det är staten som ska ansvara för att säkerheten upprätthålls, den skyldigheten kan inte delegeras eller privatiseras. Samtidigt är många cyberbrott gränsöverskridande, det måste samarbetas internationellt.

Erik Wennerström konstaterar att den strategi hans utredning arbetar med kommer att avvika från den strategi som MSB pekar ut för god informationssäkerhet i samhället.
– MSBs och andra myndigheters uppdrag är centrala. Ett av våra syften är att se till att informationssäkerheten stärks och att det statliga ansvaret görs tydligare.

Utredningen har även fått tilläggsuppgiften att undersöka de rättsliga förutsättningarna för SOS Alarm att kunna skicka VMA (viktigt meddelande till allmänheten) via mobil och fast telefoni.

Relaterat

Säkerhet på rätt ställe - mindre viktigt anställd har kompetens i informationssäkerhet.

- Ska vara lätt att göra rätt. Säkerhetskultur hos två arbetsgivare.

- Skred mot integriteten. Vår integritet är hotad men det debatteras inte ansåg Wilhelm Agrell och Anne Ramberg.

Intrång i integritet kartläggs.

Grov brottslighet köper lösningar för intrång.

Säkerhetspolicy saknas ofta vid utkontraktering.

Myndigheters säkerhet kartlagd.