Reportage

– Drömmen att husera i samma byggnad

Samverkan poängteras dagligen inom beredskapsverksamhet och blåljusorganisationer generellt kommer närmare varandra. Det har inte bara med kommunikationssystemet att göra.

– Räddningstjänstens yttre och inre befäl och polisens vakthavande befäl och LC-befäl träffas regelbundet. Det gör att vi får ansikte på varandra, kunskap om hur den andre jobbar. Våra yttre befäl har också deltagit vid polisens kurser för insatschefer, och det är vanligt att vi skickar samverkansbefäl till polisens stab när det är planerade händelser, säger Anders Kindberg.

– Det ökar förståelsen för varandras problematik, varför man gör vissa saker och kan medverka till att vi hittar gemensamma lösningar, säger Carsten Holm.

Skåne som polismyndighet täcker hela länet, Räddningstjänsten Syd omfattar fem kommuner har dessutom ledningsansvar vid insats för Trelleborg och Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund, vilket är ytterligare fem kommuner.

Även räddningstjänsterna i länets övriga kommuner har ett allt närmare samarbete med polisen.

Varje fredag har länets tjänstemän i beredskap (tib) för polis, länsstyrelsen, sjukvården, försvarsmakten och räddningstjänsterna möte om vad som hänt och vad som är på gång, mötet hålls i Rakel.

Vad är nästa steg?

– Drömmen vore att vi huserade i samma byggnad.  Tänk att bara behöva gå en våning upp för att prata med polisen. Om förslaget om ny alarmeringsmyndighet leder till att SOS flyttar till polisens lokaler, då tycker jag vi ska hit också. När vi är samlokaliserade kan vi utveckla förståelse på ett helt annat sätt, säger Anders Kindberg.

I samband med Eurovision i Malmö i maj gjordes kommunikationsplan för alla Rakel–användare där det gavs restriktioner att inte gödsla med talgrupper, man var rädd för att belasta nätet för hårt.

– Efteråt visade det sig att vi använt tolv procent av nätets kapacitet, säger Carsten Holm.

Nätet klarar helt enkelt mer än det finns personella resurser. En operatör kan ha fem-sex Rapsgrupper igång samtidigt, men måste då göra prioriteringar.

– Tre händelser kan en operatör ha koll på samtidigt, men det är inte en optimal situation.

Relaterat

Revolution för samarbetet