Reportage

Se medborgarna som en resurs

Kan myndigheter ge en samlad bild av en kris? Lägesbilden förmedlas oftast av medierna och kommer allmänheten att lita på den?

Jack Werner, redaktör för sociala medier på Metro är tveksam.
– Medierna upplever en fundamental förtroendekris som leder till att människor skapar egna informationsbubblor.

Han tog som exempel Utöya där det tog tid för svenska medier att komma upp på banan.
– Då dök det upp profiler som blev sina egna medier och fick tusentals följare.

Studier visar att i sociala medier följer man människor med samma åsikter. Det gäller såväl politiker som extremister.
– Man skapar egna värderingar och en mängd budskap som utgår från andra premisser än det vi tycker är viktigt, säger Jack Werner.

Myndigheter kan också vara oense om lägesbilden. Anna Toss, som arbetar med utveckling av sociala medier på MSB, berättade om ett fall i Tyskland där man trots oenighet beslöt att gå ut med en enad bild.
– Förtroendekrisen beror på att medborgarna har större kunskaper än tidigare. Informationen finns inte bakom stängda dörrar. Det är oseriöst av myndigheter att påstå att man har en samlad bild av krisen och sedan gå ut med den när man inte har det. En samlad bild kan också vara en disparat bild.

En kris är komplicerad och enligt Anna Toss är det viktigt att myndigheterna vågar visa det.
– Det har medborgaren störst nytta av för att kunna göra informerade val – även om det är val som vi kanske inte vill att de ska göra. Vi har länge, länge trott att vi ska tänka åt medborgarna.

Jack Werner är tveksam till informerade val till en befolkning som är lite kvävd av alla val. Är det så rimligt att i alla lägen ställa olika sidor mot varandra? En fråga från publiken undrade om informerade val inte är ett sätt för myndigheter att frånsäga sig ansvar.
– Jag menar inte att man ska skyla över att det finns stora skillnader. Vi går mot större uppluckring av gränsen mellan medborgare och myndighet. Ska vi öppna oss mer eller sluta oss mer?

Stormen Simone blev inte så svår som befarat och efteråt kom viss kritik mot åtgärder som vidtogs i förebyggande syfte. Moderatorn Jonas Landgren ställde frågan: hur mycket ska myndigheterna blåsa på?
– Frågan är intressant. Vi fick ett argt brev till Krisinformation.se där en man frågade: Höststorm, är det verkligen en kris? Skrämmer ni inte bara upp folk? MSB är en myndighet och lever av att vara behövd; att det är kris. Kanske är det lätt att dra på. Det kan vara bra att vi rannsakar oss själva, ska vi vara mer måttfulla?

Det dyker ständigt upp nya sociala medier och i panelen var man rätt överens om att inte haka på allt. Var inte så hysteriska. Håll respektfullt avstånd till bilen framför är Jack Werners råd.
– Ni kan inte satsa 100 procent på sociala medier, gammalmedia behövs fortfarande, säger Daniel Wåckner, i Sveriges radios sändningsledning.

– Lyssna in, be om hjälp. Se medborgarna som en resurs och ge dem möjlighet att bidra, är Anna Toss råd.

Om myndigheter skannar av sociala medier för information, när övergår det till att bli övervakning? Jack Werner anser att det är en illusion att tro att man kan ha kontroll över informationen som finns där ute.
– Jag tror att vi måste ge unga utbildning i följderna av att publicera sig i sociala medier.