Nyhet

Frivilliga grundutbildas för kompetenspooler

Frivilliga är en relativt outnyttjad resurs i Sverige. För att öka nyttjandet och höja kompetensen vill MSB bygga upp regionala kompetens­pooler av frivilliga.

Under hösten har det körts två pilotutbildningar för frivilliga inom två pooler, transport och samband.

Bakgrunden är att MSB fick indikationer om att frivilliggrupperna på kommunal nivå inte fungerade särskilt bra. Kommunerna tog inte ansvar för resurserna och de behandlades som en fritidsverksamhet. Det har också varit så att de frivilligresurser som byggts upp mer handlat om vilka som vill göra en insats än samhällets behov.

– Om man tar in engagerade frivilliga som det inte finns behov för och de aldrig blir utnyttjade är det ett svek som skapar frustration i alla led. I stället för många små grupper knutna till kommuner vill vi lyfta fokus och sätta en regional nivå centrerad kring kompetens, säger Jassin Nasr, MSB.

Centrala myndigheter som Svenska kraftnät har avtal med frivilliga bandvagnsförare, men avtalet kan hindra att de utnyttjas av kommuner.
– I de regionala kompetenspoolerna finns inga avtal med specialorganisationer eller myndigheter. Både kommuner och Svenska kraftnät får tillgång till förare i kompetenspoolerna vilket leder till att de utnyttjas mer.

Undersökningar har visat att behovet av frivilligresurser är störst inom transport och samband och det är de två kompetenspooler man satsat på. De kommunala frivilliggrupperna har en basutbildning men den har sett väldigt olika ut därför beslutade man satsa på en ny grundutbildning för frivilliga inom samhällsskydd och beredskap.
Uppdraget att ta fram en kursplan och genomföra två pilotutbildningar lades på Försvarsutbildarna. Utbildningarna var en vecka långa och hölls i Tylöbäck och Höllviken. Varje kurs hade cirka 20 deltagare och externa föreläsare anlitades.

– Det är viktigt att ha med föreläsare från verksamheterna. Det tar mycket bättre när det är någon från länsstyrelsen eller Trafikverket som berättar att så jobbar vi. Man får en helt annan dialog, säger kursledaren Anna Torndahl.

En av föreläsarna var Jörgen Peters, beredskapsdirektör i Hallands län.
– Om vi involverar frivilliga i vårt krishanteringssystem ska de väl få någon form av grundplattform att stå på. Frivilliga är en outnyttjad resurs som vi ska se till att utnyttja, säger Jörgen Peters.

Kurserna ska nu utvärderas men deltagarnas synpunkter handlar främst om kursens längd och teoripassen.
– Väldigt bra innehåll, men tuff. Jag tror inte kursen är för alla i en resurspool. Tror inte de som jobbar ute på fältet kan suga åt sig detta. För de som arbetar mer med ledning och mot myndigheter tror jag den är väldigt nyttig. Jag tror den ska delas upp i två kurser, säger Nina Karlsson, bilkårist som deltog i kursen i Tylöbäck.

Kurserna har följts av Björn Körlof, MSB, som även medverkat med avsnitt om myndighetens roll.
– Upplägget är bra, det man kan fundera på om den ska vara så lång. Deltagarna kommer redan på söndag kväll och åker hem på fredag.

Kursledaren är inne på samma tankegångar.
– Kanske man ska göra den i ett annat format, fyra dagar i stället för fem. En annan tanke jag fått är att det tas fram ett webbaserat undervisningsunderlag som är steg ett och genomgås innan man kommer till kursen. Då har alla samma nivå när de kommer till kursen, säger Anna Torndahl.