Insändare

Riv upp avtalet innan verksamheterna raseras

Vi producerar beredskap som är helt unik i sitt slag.

Ofta är det någon liten verksamhet varje natt på brandstationen och ibland är det mer, ibland är det full fart.

Men vi rusar alltid upp och drar ut för att fightas på 90 sekunder oavsett om det är midsommardagsmorgon 06:00 eller om det är värsta ovädret och mitt i natten.

Räddningstjänsten Hässleholm har cirka 1 000 ärenden på ett år i smått o stort, vilket brukar landa på cirka tre per dygn.

Vissa dygnspass kan vara helt larmfria och andra kan vara lite mera hektiska.

Vi har fasta arbetsuppgifter alla dagar såväl helg som vardag och det handlar om materialvård, reparationer, tvätt o städ, övning och utbildning, fysisk träning, utvecklingsarbete och förbättring samt jourtid.

De flesta som börjar hos oss går ned i lön.
Per Friis

Det bästa och billigaste för skattebetalarna är när det är lugnt, tyst, släckt och låst på brandstationerna på natten.

Jourtiden startar sen kväll och är förlagd nattetid och bryts av larm och återställningsarbeten.

Vi har ett begränsat fast OB-tillägg som absolut inte motsvarar det vi jobbar. Men överenskommelsen har accepterats av båda parter.

Men allting handlar om att se helheten, både arbetsgivare och arbetstagare så som det står i arbetsmiljölagen.

Brandman är i grund och botten ett låglöneyrke.

De flesta som börjar hos oss går ned i lön, men har gjort en helhetsbedömning där de vägt in arbetstid, fysisk träning, pensionsålder, status samt att det är ett spännande och omväxlande yrke.

Detta har man vägt mot att kroppen utsätts för belastningar i form av stress, cancerrisker, stenkastare, trauman, psykiska o fysiska utmaningar och så vidare.

Pensionsfördelar har redan skippats för de nya som börjar (hur det nu ska gå till att ha rökdykare som är över 60 år). Försämrar man nu även arbetstiden så blir det droppen för många.

Jourtid på brandstationen utnyttjas också flitigt för att utveckla och driva projekt för att vi ska bli ännu effektivare, trots att ingen behöver göra detta eftersom det inte klassas som arbetstid. 

Många har brunnit och brinner fortfarande för att utveckla och förbättra metod och teknik och jag tror vi har stuckit ut extra i detta avseende på vår brandstation i Hässleholm. Vi har mycket funktionsansvar ner på den enskilde brandmannen.

Hos oss och runt om i landet finns individer som driver svensk räddningstjänst framåt, mer än vad någon på en myndighet klarar av eller någonsin gjort.

Detta driv kommer naturligtvis att försvinna när man rent ut sagt ”pissar på oss” och inte lyssnar på vad samtliga brandmän i Sverige vill, nu senast gällande arbetstid och bibehållande av dygnstjänstgöring.

Ett alternativ är ju att vi inte har jourtid och då får ju samhället tillsätta massor av fler brandmän och så går vi ner i arbetstid och kör treskift.

Säkert många som hade köpt detta, men det hade blivit både enormt mycket dyrare för kommunerna och all frivillig utvecklingstid hade direkt försvunnit.

Idag har vi absolut den billigaste och effektivaste lösningen som vi har haft.

På station Hässleholm har vi fem skift som jobbar dygn fyra veckor följt av en femte dagvecka. Detta har inneburit att vart femte vecka så finns mera tid för saker som inte går att genomföra på de så kallade operativa passen.

Det kan handla om övningar som är svåra att genomföra när vi måste vara sekundgripbara.

Det kan handla om extern utbildning inom kommunen exempelvis.

Det kan handla om planeringsarbete med andra aktörer.

Det kan också handla om reparationer och service på mindre stationer i kommunen.

Personligen så har jag lagt mycket arbete på befälsutveckling och ledningsspel.

Systemet har fungerat utmärkt, men slås nu itu fullständigt och de tappar en fast arbetsledare. Till vilken nytta?
Per Friis

Vi har också Rib-personal (deltidsbrandmän) som följer skiften; två brandmän i jour som har arbetsledare i heltidsskiftet och som också haft jour på dygnsbasis för att följa heltidens arbetstider. 

Systemet har fungerat utmärkt, men slås nu itu fullständigt och de tappar en fast arbetsledare. Till vilken nytta?

Lokalt kommer det att bli mycket svårt att planera och genomföra övningar med Rib tillsammans med sitt ordinarie skift. Utvecklingssamtal och arbetsplatsträffar kommer också att bli drabbade och på sikt kommer deltidspersonal att sluta för att de inte kan vara en del av verksamheten på samma sätt.

Det finns helt enkelt ingen som vill ha beredskapen sönderstyckad så som heltidens arbetstider nu blir upplagda.

Man har förbjudit ett väl fungerande system och tvingar oss byta ut det mot ett system som bara medför nackdelar, kostar mycket pengar, försämrar arbetsmiljön och blir mindre attraktivt. Detta trots att ingen olycksstatistik visar att det varit några problem.

  • Det känns som att förhandlarna blev trötta på att tänka och tog ett beslut.

Att få in fridygnsledig personal i fortsättningen kommer nog att bli svårt. Många kommer inte att ha energi eller privata möjligheter och andra är besvikna och kommer helt enkelt att bara säga nej om det inte blir kommendering.

Vi har personal från hela Skåne som jobbar hos oss och de som har en timme till jobbet och lägger två timmar per pass får ju dubbla utgifter och dubbel restid varje månad.

Har du tio mil så blir det kanske 16 timmar extra restid i månaden och 3 500 kronor extra i bränslekostnader.

Kan du då söka ett jobb på dagtid utan helger och nätter som kanske dessutom ger dig 30 000 i månaden istället för 25 000 så har du snabbt ökat din inkomst med nästan 10 000 kronor genom minskade utgifter och högre lön och dessutom mer fritid.

Administrationen på jobbet går på högvarv (vilket inte kommer att hålla i längden) för att försöka lösa alla personalproblem som uppstår i det nya schemat.

Utan fantastiska människor på vårt kontor, hade verksamheten för länge sedan rasat. Det som görs där varje dag är underverk.

De trollar brukar vi säga.

De måste ständigt förse våra släckfordon, höjdfordon med specialkompetenser som ska kunna agera i speciella roller som kräver nischad utbildning och erfarenhet.

Exempel på detta är:

Insatsledare, styrkeledare, rökdykarledare, rökdykare, chaufför, rökdykare 1 och rökdykare 2. UAS-piloter, bandvagnschaufförer och vakthavande befäl.

Som ny brandman kanske du jobbar enbart som rökdykare 2, men har varken erfarenhet eller kompetens att tjänstgöra som rökdykare 1 eller annat.

Du kanske kan åka både rökdykare 1 och rökdykare 2 men inte åka som rökdykarledare.

Alla roller har idag enskilda interna utbildningar efterhand som du har år och erfarenhet.

Förr hoppade man in på vilken roll som helst, men idag är det bedömt så avancerat så att varje roll kräver egen utbildning.

Varje roll är vanligen också förknippad med mycket teknik som måste övas och läras in.

Detta med förhöjd beredskap för brandmän samtidigt som vi inte längre får vara på jobbet är ju rent ut sagt löjeväckande.
Per Friis

På ett annat jobb eller i filmstudion, så kan du göra om eller förändra, men vi kör live direkt och det får aldrig bli fel.

Civilministern, som för övrigt var extremt tydlig på 112-dagen då han noterade problem och uppmanade förhandlande parter att lösa detta, säger att vi ska bli fler och göra fler saker.

Detta med förhöjd beredskap för brandmän samtidigt som vi inte längre får vara på jobbet är ju rent ut sagt löjeväckande.

Vad är anledningen till att någon vill bidra till att skapa ett samhälle i Sverige, där funktionsdugliga, friska och intresserade människor inte längre ska få arbeta?

Som på alla arbetsplatser har vi stora behov av att planera och interagera med folk i de andra skiften. Detta görs ju vanligen via projekt eller möten mellan arbetspass eller då det ges utrymme.

Det kan handla om ett befälsmöte eller obligatorisk utbildning som ska genomföras.

Vanligen har någon deltagit och hoppats på att det inte går larm, medan någon annan fått komma in en sväng mellan arbetspassen.

Detta har ibland varit knepigt för att inte bryta mot vilotider, men har fungerat ganska bra.

I och med detta nya avtal så kommer vi att bli tvingade att sänka ambitionen, helt enkelt.

”När vi sätter gränser för vad vi får göra, sätter vi också gränser för vad vi kan göra”

Personligen har jag arbetat mycket med att utveckla brandbefäl och detta har ofta skett via ledningsspel, ofta kvällstid för att få med vår Rib-personal. Jag ser inte hur vi ska kunna fortsätta att genomföra detta längre på ett adekvat sätt, utan att bryta mot avtalet.

Många i vår verksamhet har haft dubbelarbete med kanske heltidsarbete kombinerat med deltid i sin hemby som Rib-anställd på den lilla lokala brandstationen för att det ska finnas räddningstjänstberedskap i de minsta samhällen och på landsbygden. 

Detta kommer också att minska och brandstationer försvinna. Därmed minskar beredskapen totalt sett i landet och insatstiderna förlängs.

Den lilla branden som släckts snabbt av den lokala kåren kommer att riskera att växa och bli en stor skogsbrand med dagar av arbete istället för timmar, helt i onödan.

Vi som jobbat många år i branschen förstår att beslutsfattarna kan ha svårt för att förutspå och se alla effekter av detta avtal, men nu är det dags att lyssna på vad vi säger annars är haveriet ett faktum.

Många kollegor som hade kunnat ta ut pension tidigare men som valt att stanna kvar och som besitter enormt mycket kompetens, väljer nu att sluta eftersom de tycker att bägaren är full och att motivationen försvinner.

Och detta sker i ett läge då vi behöver ha mer personal än någonsin inför en utökning av beredskapen. Det är fullkomligt obegripligt.

Istället borde ju räddningspersonal främjas för att stanna kvar i yrket längre.

Vi har alla kunnat konstatera att det som från början presenterades som ett EU-krav, inte alls är förenligt med sanningen, utan istället handlar om felaktiga tolkningar av förhandlande parter.

EU har inga synpunkter på arbetstiden så länge dygnsvilan ändå upprätthålls och därmed borde saken vara enkel.

Dock har SKR och Sobona hårdnackat hamrat på, inledningsvis hand i hand med kommunal som numera vänt kappan och tagit sitt förnuft till fånga.

Många branscher mår säkert bra av att få en begränsad arbetstid, men varje yrke måste bedömas enskilt för att inte äventyra skyddet och hjälpen till de vi är till för.

Exempelvis så kan man ju knappast jämföra en ambulansbesättning med en brandstation, eftersom larmfrekvensen är ojämförbar.

Vidare så blir det ju helt fel att sätta personer som hjälper människor med funktionsnedsättning aktivt hela natten i samma fack som arbeten med sovande jour på ett boende, detta förstår ju alla.

”Kloka människor lär sig av andra, typiska människor lär sig av erfarenheter, korkade människor har inget att lära”

Riv upp detta avtal och gör om det innan verksamheterna raseras mer än vad de redan gjort och ge oss arbetsro.

Per Friis
yttre befäl 
Räddningstjänsten Hässleholm