Krisberedskap

Taket nått för försvarsviljan?

Nyhet Den svenska försvarsviljan är stark. Däremot har inte omvärldsläget påverkat den särskilt mycket. – Frågan är hur mycket högre den egentligen kan bli, säger Christoffer Wedebrand, analytiker på FOI.

20 mar 2023 klockan 18:00
Krisberedskap

Dubbelt så många brandmän krävs för höjd beredskap

Nyhet Dubblering av antalet brandmän till 32 000. Omfattande utbildningsbehov för att hantera påfrestningar i krig. Stora materieldepåer runt om i landet. Det ingår i den totalförsvarssatsning MSB anser behövs för räddningstjänsten.

20 mar 2023 klockan 10:32
Krisberedskap Räddningstjänst

2 000-3 000 tidigare brandmän som pliktresurs

Nyhet Aktiveras civilplikten kan räddningstjänsterna vid höjd beredskap förstärkas med 2 000-3 000 personer inom fyra år. Den bedömningen gör MSB.

20 mar 2023 klockan 08:56
Krisberedskap Räddningstjänst

MSB ansvarar för nödbostäder åt EU

Nyhet Tillfälliga nödbostäder för drygt 1 000 personer. Det har MSB fått i uppdrag av EU att bidra med i händelse av kris och katastrofer.

20 mar 2023 klockan 07:25
Internationellt Krisberedskap

Svensk modell till EU-länder?

Nyhet Under Sveriges ordförandeskap i EU lyfts frågan om ett gemensamt krisberedskapstema inom unionen. Den svenska krisberedskapsveckan är exemplet. – Ett initiativ på EU-nivå kan kanske stimulera nationella insatser, säger Sara Bertilsson, EU-samordnare på MSB.

17 mar 2023 klockan 06:36
Internationellt Krisberedskap

Förslag: Rakel i 5G-nät 2028

Nyhet Rakel-användarna ska från 2028-2029 ha tillgång till bild- och dataöverföring i ett 5G-nät. Investeringen beräknas kosta 11,2 miljarder. Det föreslår MSB och Trafikverket i ett regeringsuppdrag.

16 mar 2023 klockan 15:53
Krisberedskap Kommunikation

Maten slut efter en vecka i många kommuner

Nyhet I 30 av Sveriges 290 kommuner produceras inte mer mat än att det räcker till kommunens egna invånare i en vecka. Det innebär att under två procent av årsbehovet täcks av kommunens egen livsmedelsproduktion, visar statistik från Hushållningssällskapet.

16 mar 2023 klockan 11:28
Krisberedskap