Erfarenhet

Cykelbatteri exploderade – efter laddning

I augusti 2023 fick Räddningstjänsten Östra Götaland larm om brand i lägenhet och under framkörning fick de besked om att något exploderat i lägenheten.

Vid framkomst konstaterades att det brann i lägenheten och att ett fönster i sovrummet tryckts ut och hamnat på gräsmattan på baksidan av byggnaden.

Martin Wigilius har gjort en olycksundersökning av händelsen med syfte att ta reda på vad som ledde till branden och hur de stora materiella skadorna uppstod samt att reda ut om branden orsakades av explosionen eller tvärtom.

De boende har berättat att de köpt en begagnad elcykel med tillhörande batterier. Den aktuella dagen hade elcykeln använts och batteriet var efter det halvt urladdat. Mannen satte det på laddning i sovrummet.

Senare på eftermiddagen var mannen nere i tvättstugan när kvinnan hörde några konstiga knäppande ljud var 30:e sekund från sovrummet. Hon kände en konstig lukt när hon gick in i sovrummet. Kvinnan såg att batteriet var fulladdat, drog ur kontakten från vägguttaget och när hon lyfte upp batteriet såg hon att det läckte vätska från en skarv.

Hon ringde till mannen som kom upp och drog ut laddningskabeln från batteriet också och sedan lade de batteriet på golvet med en handduk under för att suga upp läckaget.

Mannen gick åter ned i tvättstugan.

Efter en stund tittade kvinnan till sovrummet där dörren stod lite öppen men såg inget konstigt. Kort därefter hörde kvinnan en smäll från sovrummet, cirka 30 minuter efter att de upptäckte läckaget och drog ut sladden.

Hon upplevde en andra smäll strax efter den första. Det var dörren till sovrummet som slog igen. Hon öppnade dörren och då var det fullt med rök i sovrummet och det fanns flera små glödbäddar utspridda. Hon försökte kväva elden med en matta och utrymde sedan samt varnade andra boende i trapphuset.

Mannen kom upp från källaren och försökte släcka med en handbrandsläckare men tvingades avbryta på grund av kraftig rökutveckling. Personal från pizzerian i huset hade då börjat spruta vatten in i hålet på ytterväggen där fönstret suttit och flera personer larmade räddningstjänsten.

Vid räddningstjänstens framkomst konstaterades att inga personer fanns kvar i lägenheten och att det brann i sovrummet. De släckte branden och ventilerade lägenheten på rök.

Utredaren konstaterade att det var brand- och sotskador i sovrummet och att fönstret tryckts ut och hamnat på gräsmattan utanför byggnaden. Fönstret var relativt oskadat, rutorna hade inte gått sönder och det var inte sotigt. En spegelvägg i sovrummet var intakt trots den kraftiga explosionen.

Utredarens bedömning, baserad på tillgängligt material och egen undersökning på platsen, är att elcykelbatteriet som tidigare varit på laddning hade börjat brinna eller avgett gnista och att en explosion skett omedelbart i anslutning till det (alternativt att explosionen inträffat på grund av att gas från batteriet självantänt vid en viss temperatur).

Explosionen ledde till att brinnande material spreds i sovrummet och orsakade sekundära bränder i bland annat kläder. Att kvinnan precis innan smällen tittade in i sovrummet och inte kunde observera någon pågående brand tyder på att explosionen inträffade innan branden startade.

Exakt hur explosionen har gått till har inte kunnat fastställas men det faktum att det aktuella batteriet läckt pekar på att en eller flera av battericellerna har gått sönder. Explosionen bedöms vara en deflagration med låg hastighet och den har inträffat då det varit brännbar blandning i utrymmet, troligen begränsad till området runt batteriet.

Anledningen till att batteriet började läcka har inte kunnat fastställas men med tanke på det beskrivna händelseförloppet och övriga omständigheter kan det misstänkas att överladdning skett, vilket orsakat interna kortslutningar i en eller flera celler.

Utredningen innehåller en bra genomgång av begreppen explosion, deflagration och detonation samt uppbyggnad och funktioner hos litiumjonbatterier.

6 råd från MSB

Så laddar du säkert

1. Var uppmärksam på skador på batterier – ett skadat batteri har en större risk att börja brinna.

2. Ladda på hårt underlag med avsedd och CE-märkt laddare. Ladda inte i till exempel sängen eller nära liknande, brännbara material.

3. Byt ut elektrisk utrustning som har synliga skador, luktar bränt eller låter konstigt. Exempel på skador kan vara trasiga elkontakter eller klämda sladdar.

4. Undvik om möjligt laddning i hallen. Hallen är oftast din ordinarie utrymningsväg och den vill du helst inte blockera genom en brand.

5. Om du laddar när du är vaken ökar dina chanser att lindra skador om olyckan ändå skulle vara framme.

6. Med fungerande brandvarnare kan du tidigt upptäcka en brand. Ha minst en fungerande brandvarnare hemma, gärna flera.