Nyhet

ELS-projektet – satsning över fem år

ELS-projektet har varit en rejäl satsning som startade 2019 och nu avslutats efter fem år.

Bakgrunden till projektet var det politiska kravet att alla räddningstjänster ska ingå i större ledningssystem som klarar stora, komplexa och flera samtidigt pågående olyckor – enhetliga ledningssystem (ELS). Kravet restes efter de stora skogsbränderna 2018.

Med en budget på 7,5 miljoner om året har MSB och runt 30 representanter från kommunal räddningstjänst drivit arbetet.

Till räddningstjänsternas stöd utsågs också tolv regionala ledningsutvecklare, personal från räddningstjänsterna som anställdes på deltid av MSB.

Ett stöd för räddningstjänsterna när de formade ledningssystemen blev ELS-handboken, en diger publikation på 404 sidor.

Handboken handlar om hur man bygger större räddningsledningssystem, vilket anses som den största kursändringen för svensk räddningstjänst sedan lagen om skydd mot olyckor (LSO) kom 2004.Handboken har redan reviderats, mest uppdateringar men även ytterligare ett fokusområde.

Dessutom finns en kortare version av handboken på 100 sidor, ”Räddningsledningssystem ett kompendium för brandbefäl”.

– Det kompendiet är mer riktat till brandbefäl och används i våra ledningskurser. Den tar upp många av de delar som du behöver för att praktiskt kunna verka i den anda som handboken beskriver. Handboken är fortsatt viktig som kurslitteratur, kompendiet kanske väcker intresse hos en bredare målgrupp att även läsa i handboken, vilket kan ge djupare förståelse, säger Frida Ryberg, MSB.

Under ELS-projektets fem år har bland annat också detta genomförts:

  • Två arbetssätt: ledningsmöte: leda och delta, samt larmhantering och ledning i det tidiga skedet.
  • En kurs i fortbildningstjänsten (digital plattform med webbkurser) som bygger på kompendiets innehåll har förklarande videosnuttar, ger kunskap på den nivå som den enskilde behöver.
  • En vägledning, arbetssätt för ledning i kommunal räddningstjänstverksamhet, ett stöd för moment som behöver standardiseras för att jobba likartat. Ska ge djupare förståelse och kunskap om helheten.
  • En sammanställning och kartläggning av tekniska stöd för ledning av räddningstjänstverksamhet.
  • Ett dokument som beskriver ledning under höjd beredskap, avgränsat till räddningsledningssystemen.
  • Ett antal workshops med deltagare från alla räddningsledningssystem.

Fortsatt stöd till ledningssystem