Nyhet

Ytterligare två skopande flygplan till förfogande

Nyligen ställdes ytterligare två svenska skopande flygplan till förfogande för brandbekämpning inom EU.

Det innebär att Sverige nu har fyra plan som kan bistå vid insatser även internationellt.

– Vi är mycket glada över att ytterligare två skopande flygplan blir en del av rescEU. Styrkan i EU-samarbetet är att vi kan använda våra samlade resurser på ett effektivt sätt. Sverige är en del av EU:s beredskap, på samma sätt som EU är en del av Sveriges, säger Robert Wallén, chef för operativa avdelningen på MSB.

Alla fyra flygplanen kan fortfarande användas nationellt, när de inte behövs på EU-uppdrag.
– När flygplan genomför insatser utomlands har vi möjlighet att kompensera den nationella beredskapen genom att öka antalet helikoptrar i beredskap. Det gör att vår egen beredskap för brandbekämpning kan behållas. Enligt nuvarande avtal har vi tillgång till minst tio helikoptrar, säger Nils Vaernholt, enhetschef för nationella insatser och civilskydd på MSB.

Sverige har varit en del av rescEU sedan 2019. Första gången flygplanen aktiverades internationellt var 2021 vid stora skogsbränder i Grekland. Under sommaren 2022 stöttade Sverige både Frankrike och Tjeckien med skopande flygplan vid storskaliga bränder.

I år förstärks den samlade EU-beredskapen med fler resurser, bland annat fler flygplan och prepositionerad markpersonal i riskområden.