Nyhet

Brandrisk med etanol i kaminer och lampor

Under de senaste åren har MSBs olycksutredarprogram fått in allt flera rapporter om bränder och brandtillbud i etanoleldade ”fusk-kaminer” och dekorationslampor.

Ett genomgående inslag är att de är eldade med BioEtanol 96,6 procent som är en alkoholbaserad vätska med en flampunkt på 12 grader.

I likhet med vanlig bensin är etanolångor tyngre än luft. De kan därför rinna nerför en trappa eller ett annat sluttande plan.

Till skillnad från petroleumprodukter kan etanol som förvaras i en flaska eller annat slutet kärl vid rumstemperatur bilda en explosiv blandning i behållaren.

Om man häller eller sprutar BioEtanol på ett glödande eller redan brinnande föremål kan lågan slå tillbaka och göra så att ångorna antänds och flaskan exploderar.

Etanoleldade så kallade ”fusk-kaminer” finns av många olika modeller. Många av dem saknar instruktion om hur de ska monteras och användas.

Behållaren för påfyllning av bränsle är ofta mycket svåråtkomlig.

Om man inte läser bruksanvisningen noga är det lätt att göra fel. Det framgår tydligt av exemplen på detta uppslag.

Den vanligaste orsaken till bränder och brandtillbud i etanoleldade föremål är att man spiller några droppar i samband med påfyllning av bränsleförrådet.

På några minuter avdunstar vätskan och blandar sig med luftens syre. En gnista och det blir en snabb övertändning.

En annan alltför vanlig brandorsak är att en väggmonterad kamin är alltför dåligt fastsatt och plötsligt ramlar ner på golvet.

Fotnot: Flampunkt är lägsta temperatur när ett ämne avger så mycket brännbara gaser att det kan antändas.