Erfarenhet

Många döda i holländska julgransbränder

Nyårsafton 1994 var ett stort antal människor samlade i en festsal på ett hotell i Antwerpen när en brand plötsligt bröt ut i två julgranar som var placerade i ett mindre angränsande rum.

Branden fick ett mycket häftigt men kortvarigt förlopp. Ögonvittnen fick intrycket av att en jetflamma kom ut från brandrummet. Branden slocknade av sig själv inom några minuter.

Då hade redan 12 personer fått sådana skador av brandröken att de avled inom kort tid. Mer än 140 personer  blev allvarligt skadade.

Simuleringar av brandförloppet har utförts av SP i Borås enligt två olika modeller, dels en zonmodell och dels ett fältmodellprogram.

De beräknade förloppen stämmer i stort sett överens med ögonvittnenas berättelser. Brandgaserna får en mycket hög hastighet då de strömmar ut från det lilla brandrummet in i festfestsalen som hade betydligt större takhöjd.

Personer placerade nära dörren till brandrummet kan mycket väl ha uppfattat brandröken som en jetstråle. Strålningsnivån vid borden närmast brandrummet har beräknats till sådana nivåer att brännskador uppstod inom några tiotal sekunder.

Exakt sex år efter brandkatastrofen i Antwerpen inträffade på nyårsafton år 2000 en liknande brand i ett café i Volendam i samma land.

Det relativt lilla caféet var inrymt en trappa upp ovanför ett par liknande verksamheter i bottenplanet. På grund av att det var nyårsafton var beläggningen hög med cirka 300 ungdomar i 20-årsåldern i den 125 kvadratmeter stora lokalen.

Förutom huvudtrappan fanns det två andra utrymningsvägar från caféet. De var markerade med skyltar men relativt svåra att upptäcka.

För att förstärka helgkänslan hade arrangörerna spänt upp ett stort fisknät av nylon i hela taket. Det hade de dekorerat med ett tätt lager av grenar från granar.
Grankvistarna hade suttit där sedan i november, det vill säga i mer än en månad. De var därför rejält uttorkade.

En stund efter tolvslaget skulle en bartender pigga upp stämningen genom att tända några tomtebloss som han virat samman till en bunt. Han överraskades av intensiteten av gnistregnet och lyfte bunten över sitt huvud.

Eftersom takhöjden bara var cirka 2,5 meter hamnade några gnistor bland granriset och branden var ett faktum. Fjorton ungdomar omkom och drygt 200 fick mer eller mindre svåra bränn- och rökskador.

Även branden i Volendam har rekapitulerats vid brandlaboratorium. Den snabba brandspridningen och energiutvecklingen är överraskande. Det är också anmärkningsvärt hur svårt det är att utan hjälpmedel bedöma hur torra och lättantändliga granbarren är.

Artikeln bygger på en rapport av Patrick Van Heees med flera,  SP Fire Technology.