Nyhet

Nästan alla tillåter privat biltvätt

Nästan alla räddningstjänster som svarat på en enkät från Tjugofyra7 tillåter att privata fordon tvättas på brandstationen. Hos de allra flesta är det kostnadsfritt. Samtidigt har många haft frågan uppe till diskussion.

– Det som är ett mervärde för personalen är viktigt och det vill jag kunna tillhandahålla, inom rimliga gränser, säger Ida Luther Wallin, räddningschef i Strömstad.

Frågan som ställdes i enkäten var: är det tillåtet för personal att tvätta privata fordon vid era brandstationer?

56 räddningstjänster svarade, från 53 av dem var svaret ja.

Det finns dock en rad olika lösningar och bevekelsegrunder. Generellt är kravet att det sker utanför arbetstid, och oftast att man använder eget tvättmedel.

Förmånen att nyttja lokalerna på fritiden anses av ett flertal som viktiga för att behålla och rekrytera deltidsbrandmän.

– Önskemål om mer övningstid och högre lön är svårt att tillhandahålla. Då kan andra saker som ett schysst gym, kunna bada bastu och tvätta bilen vara mervärden. Vi har enbart deltidsanställda, så alla förmåner som jag kan erbjuda vill jag erbjuda, säger Ida Luther Wallin.

Hon tror inte det underlättar rekryteringen, men kanske att behålla redan anställda.

– Vilket är en utmaning. Vi har c-körkort precis så vi klarar oss och har fått gå ner i bemanning på en av våra stationer. När jag började som deltidsbrandman 2012 var det många som varit länge i yrket, nu är det större omsättning.

Ida Luther Wallin gör en grov uppskattning att det varannan dag är en person som nyttjar tvätthallen. Kostnaderna för bilvårdsprodukter får den enskilde stå för.

– Det bästa hade varit om de använder det vi köpt in och står för självkostnaden. Det är något som jag för dialog med de fackliga om men ingenting är klart än.

På frågan om utredningen i Piteå kan påverka situationen i Strömstad, svarar hon:

– Jag arbetar för att så inte ska ske.

I enkätsvaren finns fler kommentarer som anknyter till oron att förlora personal:

  • ”På ett sätt kan deltidsstationen vara en knutpunkt som får personer att vilja vara just deltidsbrandmän, där sammanhållning och sammanhanget när man träffas på stationen handlar om biltvätt, träning med mera. Stationen som knutpunkt försvinner mer och mer för våra deltidsanställda.”
  • ”Det ger mer liv och rörelse på stationen och ibland gynnar det anspänningstiden positivt. Om vi tar bort möjligheten försämras rekryteringen. Ett mindre samhälle har sällan tillgång till tvätthallar i privat regi. Tar man bort förmånen resonerar vissa att varför ska vi ställa upp för kommunen när den bara försämrar för oss.”
  • ”Vi anser det är viktigt att ge möjlighet till underhåll av fordonet eftersom vi ställer krav på att personalen ska klara av sina inryckningstider i eget fordon.”
  • ”Vår uppfattning är att det är en rimlig förmån för våra anställda att få använda lokalerna och vatten för att ha möjlighet att tvätta sina privata bilar samt även att skifta däck vid säsongsbyten.”

Några kommuner tar ut en avgift vid användning av lokalerna. Vid en brandstation kan alla kommunanställda nyttja möjligheten mot en avgift.

En annan räddningstjänst har uppskattat ett marknadsmässigt pris och har rutin för hur löneavdrag ska göras. Hos en tredje ställer man krav på motprestation, som deltagande utan ersättning vid öppet hus samt städning av vissa lokaler.

Frågan om biltvätt eller ej har varit föremål för diskussion hos många, 34 av 56. Tveklöst har det snackats efter Tjugofyra7:s artikel om utredningen i Piteå och många avvaktar dess utfall.

”Skulle utredningen tillsammans med Skatteverkets tydliggörande uppfattning i frågan ange att det är en skattepliktig förmån så får vi följa det och göra rätt såklart”, är en kommentar.

”I dag är det tillåtet men frågan är uppe på bordet och troligtvis blir det en förändring. Frågan är mycket aktuell just nu och vi tittar på att ej tillåta eller fortsätta mot en avgift”, kommenterar en annan.

De räddningstjänster som inte tillåter biltvätt har tagit bort möjligheten de senaste åtta åren. Från ett håll anges miljöskäl, en annan att det skedde efter påtryckningar från politiken och kontorsledning.