Nyhet

Fler deltidare för att klara beredskapen

Hälften av alla orter med deltidsbrandmän har svårighet att rekrytera.

Samtidigt har antalet deltidsbrandmän i landet ökat de senaste åren, och var 2022 nästan 100 fler än 2019.

Det hela kan tyckas motsägelsefullt. Men Anders Edstam, enhetschef för inriktning av skydd mot olyckor på MSB, tror det hänger ihop.

– Min hypotes är att man behöver fler brandmän för att klara beredskapen. Det är inte längre tre eller fyra skiftlag. Någon kanske har beredskap bara på kontorstid, en annan under kvällstid. Antalet brandmän i beredskap har inte blivit fler, säger han och tillägger:
– Det positiva är att det finns fler utbildade brandmän, fler som kan bidra vid maximala belastningar.

Det är i MSB:s årsuppföljning av kommunernas verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor som siffrorna presenteras.

2022 fanns det 11 066 deltidsbrandmän i landet, varav 918 kvinnor. 2019 var siffrorna 10 699/824. I båda fallen innebär det runt åtta procent kvinnliga brandmän.

Antalet anställda heltidsbrandmän i utryckningstjänst under 2022 var 4 950. 2019 var siffran 4 968. Antalet kvinnor i utryckningstjänst har de åren ökat från 282 till 345, eller en och en halv procentenhet till 7,0.
– Jämställdheten går långsamt. Det är fortfarande en fjärdedel av organisationerna som inte har en enda kvinna i utryckningstjänst, säger Anders Edstam.

Första hjälpen-insatser under i väntan på ambulans (ivpa) genomförs fortfarande av många, även om siffran sjunkit något. 139 räddningstjänster bedrev ivpa under 2022, tio gjorde det inte.

För att stärka den enskildes skydd mot bränder gjordes under året 38 042 hembesök. Under 2019 gjordes 41 414 hembesök. Åren däremellan minskade aktiviteten kraftigt på grund av pandemin. Men generellt är siffrorna inom förebyggande för dåliga, tycker Anders Edstam.

– Tillsynen är inte där den borde vara. Vi hade hoppats på större omfattning av tillsyn av den enskilde. Här måste ungefär hälften av räddningstjänsterna bli bättre för att leva upp till de nya föreskrifterna.