Nyhet

Norska dragmetoden snabbare och säkrare

Den norska dragmetoden för losstagning är snabbare, säkrare och skonsammare än MSB-metoden med hydraulverktyg. Står den kraschade bilen på eller nära vägen kan dragmetoden rekommenderas. Det visar en studie som MSB genomfört.

Norge vann dragkampen. En studie som MSB genomfört visar att dragmetoden är mer än 15 procent snabbare än metoden med hydrauliska verktyg. Den har färre nackdelar och risker, skapar bättre utrymme, framförallt på förarplatsen. (Bilden från en genomgång av metoden på räddningsskolan i Skövde 2008). Foto: Gunno Ivansson

– Resultaten är inte förvånande. Jag har följt utvecklingen i Norge där man använder den här metoden och där har man utomordentligt goda erfarenheter av den, säger professor Ulf Björnstig, Kunskapscentrum i katastrofmedicin vid Umeå universitet, som har sammanställt och utvärderat resultaten i studien.

Bilarna valdes parvis av samma likartad bilmodell. De har släppts från 30 meters höjd en aning snett så att förarsidan tryckts in mest vilket innebär att deformationsbilden blir ett mellanting mellan de vanligaste testmetoderna – EuroNCAP och USNCAP. Vid släppet når bilarna en hastighet på 87 km i timmen.

Försöken genomfördes av en grupp brandmän som är kunniga på båda metoderna. Studien har koncentrerats till själva losstagningsmomentet, tills att den skadade har frigjorts och var klar att lyftas ut på en spineboard.

– Det är ett gediget arbete vi gjort och jag bedömer resultaten som stabila. Vi har standardiserat genomförandet och använt tillräckligt många bilar för att kunna jämföra metoderna, säger Ulf Björnstig.

Studien visar att dragmetoden är mer än 15 procent snabbare än MSB-metoden med hydrauliska verktyg. Den har färre nackdelar och risker, skapar bättre utrymme, framförallt på förarplatsen. Den är speciellt lämplig när det finns många åkande i bilen, där MSB-metoden har uppenbara problem eftersom man måste tränga sig in i bilen med hydraulverktyg.

Dragmetoden anses säkrast både för räddningspersonal och skadade, är lätt att lära ut och kostnaden för utrustningen, några kättingar, är en bråkdel jämfört med hydraulverktygen.

Förutsättning är att bilen står på eller i närheten av vägen. Vid krascher där fordonet hamnat en bit ut i terrängen är MSB-metoden att föredra.

Säkerhetsproblemen med MSB-metoden illustrerades tydligt under ett test där hydraulcylindern upprepade gånger förlorade fästet.

– Det är verkligen inte bra att få en ratt fjädrande tillbaka in i en skadad buk och styrker uppfattningen att dragmetoden är säkrare även för de i bilen, framförallt föraren. Vid dragmetoden kopplas kättingen runt rattstången som då går undan först. Ur ambulanssjukvårdens synpunkt är det väldigt bra att få detta utrymme.

– För mig är dragmetoden att föredra när bilen befinner sig på eller i närheten av vägen, säger Ulf Björnstig.

Projektledaren Tommy Söderholm på MSB Sandö säger att dragmetoden ger räddningstjänsten ytterligare ett verktyg att ta till vid trafikolyckor.

– När fordonet står på vägen har metoden många fördelar. Det är väldigt lite spring med material och man behöver inte vara rädd att bilen ska fjädra tillbaka vid ett omtag när ett hydraulverktyg glider iväg.

Som ett resultat av studien har en arbetsgrupp fått i uppdrag att ta fram ett utbildningsprogram för dragmetoden i MSBs utbildningar.

– Vi börjar redan nu med SMO räddningsinsats i Sandö, säger Tommy Söderholm.