Nyhet

Målet ersätta skum

Alla brandsläckningsskum har en negativ inverkan på miljön. Därför har centrala miljömyndigheter tillsammans med MSB som mål att på sikt få bort all skumanvändning.

Släckvatten som innehåller skumrester ska betraktas som farligt avfall. Kan det inte samlas upp rekommenderar myndigheterna alternativa släckmetoder.

I slutet av oktober höll IVL Svenska miljöinstitutet, MSB och Kemikalieinspektionen tillsammans med Brandskyddsföreningen för första gången ett gemensamt seminarium med titeln Miljösmart brandsläckning – så lyckas vi med det.

2015 fick Kemikalieinspektionen, KemI, i uppdrag av regeringen att ta fram förslag på nationella regleringar för PFAS-ämnen. I januari i år lämnade KemI sitt förslag.

– Brandskum är särskilt utpekat eftersom vi vet att det krävs akuta åtgärder. Därför föreslår vi att från 1 januari 2017 får fluorbaserade brandskum endast användas om skumvätskan/släckvattnet kan samlas upp och destrueras. Det ska också göras en anmälan till tillsynsmyndighet om hur villkoren har uppfyllts, säger Jenny Ivarsson, projektledare på KemI.

– Vi anser också att det behövs en översyn om två år, att regeringen ser över och stramar upp vårt förslag så att det blir mer långtgående. Under den tiden ska vi titta på och stödja pilot- och fullskaleförsök för att hitta bättre släckmetoder.

KemI vill begränsa tillflödet av högfluorerade ämnen till miljön så långt som möjligt och så snabbt det bara går.

– Ämnena är extremt svårnedbrytbara innebär att det blir väldigt dyrt för samhället när de hamnar i dricksvatten. Vi ser behov av undantag och det gäller vätskebränder i skarpt läge, säger Jenny Ivarsson.

KemIs förslag gäller B-skum men MSB ser med oro även på den ökade användningen av A-skum genom Cafs-tekniken.

– Vår målsättning är att hitta metoder och släckmedel för att ersätta skum. Vi är inte där idag när det gäller vätskebränder, men vi behöver inte skum för byggnads- och bilbränder och då ska vi inte använda skum, säger Bo Andersson, MSB.