Nyhet

Stopp för holländare i Revinge

MSBs generaldirektör Helena Lindberg har beslutat att myndigheten ska upphöra med tjänsteexport som konkurrerar med privata aktörer.

MSB Revinge måste avveckla utbildningen av holländsk räddningstjänst och 15-20 anställda blir av med jobbet.

Tjänsteexporten har varit omdiskuterad och beslutet var inte helt oväntat.

– Jag är inte så förvånad, men besviken på att det blev så forcerat. Vi hade trott att vi skulle hinna avveckla på 1-2 år, men nu blev det inte så. Därför får det dessa konsekvenser för medarbetarna. Vi hade gärna sett att vi kunnat lösa det snyggt med naturliga avgångar och andra åtgärder, säger Mats Ingelström, verksamhetschef för MSB Revinge.

De verksamheter som förlorar arbetstillfällen är internatdelen, teknik och service samt utbildningsstöd.

Sedan 2001 har holländsk polis och räddningstjänst utbildat och övat personal i Revinge. Det har gett stora intäkter och stått för 30 procent av Revinges budget de senaste åren.

– Vi tappar rakt av 31 miljoner kronor i intäkter. Holländarna är jättebesvikna och har ringt mig och frågat mig om vi inte kan ompröva beslutet. Det går naturligtvis inte, men redan ingångna avtal med holländarna för 2011 kommer vi att fullfölja.

Mats Ingelström tror inte att beslutet påverkar andra utbildningar.

– Vi tar nu omtag och kommer att satsa mycket mer på SMO, räddningsinsats, den typen av utbildningar. Naturligtvis också mycket mer på EU, FN och Nato.

Bakgrunden till generaldirektörens beslut är skärpt konkurrenslagstiftning och tydliga politiska signaler.

– Det handlar om att följa den inriktning av förvaltningspolitiken som regeringen har slagit fast, myndigheter ska inte konkurrera med marknaden, säger Helena Lindberg.

Ända sedan MSB bildades har inriktningen varit att minska beroendet av externa intäkter.

– Det fanns en förhoppning om att kunna minska beroendet successivt, men det ställdes på sin spets när holländarna ändrade till konkurrensutsatt upphandling. Tidigare har de köpt utbildning direkt utan upphandling.

Swedish Rescue Training Center i Skövde, SRTC, har anklagat MSB för snedvrida konkurrensen genom utbildningen av holländarna.

– Klart det finns med i bilden när vi vet att det finns en aktör, tidigare har det inte funnits det på samma sätt, säger Helena Lindberg.

Ola Johansson, vd för SRTC, är nöjd med beslutet.

– Vi tycker det är bra och en styrka från Helena Lindberg att hon klarlägger myndighetens uppdrag. Det är tufft att konkurrera med staten. Beslutet kan öppna nya marknader för oss, men det är inget som sker av sig själv utan det är vanlig kundbearbetning som krävs ändå.

Han understryker att SRTC inte är ute efter att sätta käppar i hjulet för MSB och Revinge.

– Vi ser oss som en stark leverantör av utbildning åt MSB och hoppas få fler uppdrag, säger Ola Johansson.