Nyhet

190 ton skum med PFAS insamlat

190 ton. Så många ton skumvätskor med PFAS samlade MSB och Naturvårdsverket in förra året.

PFAS, per- och polyfluorerade alkylsubstanser, är en grupp ämnen som är mycket farliga för hälsa och miljö.

Myndigheternas mål är att samla in all skumvätska, 310 ton, som rapporterats in från kommunal räddningstjänst.

– Vi är inte nöjda förrän vi har samlat in allt skum med PFAS som räddningstjänsterna vill lämna in, säger Lynn Ranåker, enheten för brand och räddning på MSB.

Genom insamlingen har skumvätska som förvarats på brandstationerna destruerats på ett säkert sätt och sparat stora kostnader.

– Att sanera ett redan förorenat område är inte bara väldigt svårt, det kan dessutom kosta hundratals miljoner kronor, vilket kan jämföras med kostnaderna för projektet med att samla in brandsläckningsskummet som hittills har kostat cirka sex miljoner kronor, säger Markus Klar, avfalls- och kemikalieenheten på Naturvårdsverket.