Insändare

Ungdomskårer utbildar för framtiden

En ungdomsbrandkår i varje kommun ger en utvecklande räddningstjänst som utbildar för framtiden.

Det behövs mer personal inom våra blåljusyrken, det kastas sten på våra brandmän och ambulanspersonal hindras från att komma fram till den som behöver hjälp.

Många kommuner i landet har brist på deltidsbrandmän och yrket behöver lyftas från grunden.

Ambulanspersonalens jobb behöver lyftas till att åter bli ett eftertraktat och respekterat yrke.

Polisens vardag ska inte bestå av trakasserier utan ett jobb som ger trygghet och tillit i samhället.

En ungdomsbrandkår i varje kommun bidrar till att skapa en meningsfull fritid för fler ungdomar.

Som ungdomsbrandman möter man alla olika blåljusyrken och lär sig vilket viktigt arbete brandmän, ambulanspersonal och polisen gör.

Man kastar inte sten på dem som man har lärt känna och fått förtroende för.

Det finns unga tjejer och killar som har svårt att hitta sin tillhörighet i samhället. När de får sin uniform, sitt larmställ och sin namnbricka, så känner de stolthet och tillhörighet i en grupp.

Den som utbildar sig till ungdomsbrandman:

  • är mellan 12 och 18 år
  • lär sig viktiga saker som hjärt- och lungräddning, luftvägsstopp, allmän brandkunskap, lag och rätt, motverka mobbning, arbeta i grupp och att ta in information samt omvandla den till handling
  • är ambassadör i skolan och på sin fritid genom att informera om utbildningen, förebygga brand, mobbning, skadegörelse och kan göra en viktig insats genom att vara först på plats vid en olycka
  • lär sig civil beredskap och att hantera en krissituation, exempelvis 72 timmar utan el
  • kan delta i tävlingar i brandkunskap och första hjälpen både nationellt och internationellt
  • motverkar segregation i samhället.

STEFAN AGNESSON

ordförande
Förbundet Sveriges
ungdomsbrandkårer