Nyhet

Kriskommunicerade via privata Facebook

Norberg var på flera sätt den kommun som drabbades hårdast av den samhällskris skogsbranden orsakade.

– Vi hade akut krisläge i sju dygn och då handlade det enbart om vård och omsorg för de som behövde det samt krishantering, inget annat, säger kommunalrådet Åsa Eriksson.

Liksom Sala klassade Norberg skogsbranden som en extraordinär händelse och kallade in krisledningsnämnden vilket innebär ett sorts undantagstillstånd.

– Det har aldrig hänt förut i Norberg och innebar att krisledningsnämnden övertog alla befogenheter för allt i hela kommunen. Vårt första beslut var att ge kommunchefen i uppdrag att tillsammans med sektorcheferna vidta de åtgärder som krävs för att rädda liv. De fick fria händer.

Den allvarligaste krisen utlöstes av rekommendationen till invånarna att förbereda sig på att lämna Norberg.

På måndag kväll fick Åsa Eriksson beskedet att enligt värstascenariot brinner hela Norberg upp och att det måste förberedas för total evakuering. Vid ett möte i krisledningsnämnden beslöts att det skulle gå ut en rekommendation att alla som kan lämna Norberg frivilligt ska göra det.

– Jag ville att så många som möjligt skulle lämna Norberg under ordnade former. Det var ingen evakuering, vi använde inte det ordet.

Men i riksmedierna blev rubrikerna att Norberg skulle utrymmas.

– När vi satt i krisledningsnämnden på tisdag morgon är beskedet från räddningsledningen att läget förbättrats och det finns ingen omedelbar risk för Norberg. Samtidigt rusar människor in i kommunhuset och säger att på Aftonbladets förstasida står det: Lämna Norberg. På facebook säger Åsa att idag är det lugnare, ljuger ni för oss? Då var det social oro.

Åsa Eriksson tog kontakt med P4 som släppte ut henne i direktsändning för att dementera tidningsuppgifterna. Det lugnade ner situationen.

Samordnad och entydig information anses viktigt vid kriser och räddningsledningen hade bestämt att all information skulle gå via länsstyrelsen.

– Det var rätt och klokt, det är så vi måste agera, vi kan inte ha olika kanaler. Men, eftersom det i mitt tycke gick alldeles för långsamt, bestämde jag mig för att använda min privata facebook-sida för att gå ut med all information som jag hade.

Beslutet var kontroversiellt och hon förväntade sig mycket kritik.

– Jag har faktiskt inte fått nån som helst kritik externt. Däremot försatte jag tjänstemännen vid det krisinformationscentrum vi hade i en jobbig situation. De gick ut med den information som låg på länsstyrelsen i Västmanlands hemsida, precis som bestämt, men Norbergarna som kom dit hade läst min facebook-sida och visste mer. Men vi har rett ut det.

Hon säger att anledningen till beslutet är att hon främst ser sig som medborgarnas företrädare, inte en myndighetsföreträdare.

– Jag finns till för människorna i Norberg, det är de som valt mig och jag vill kunna se mig i spegeln även efter krisen. Jag vill inte hamna i en situation och behöva säga att jo, jag visste det där men jag sa inget. Jag facebookade i realtid från våra krisledningsnämndsmöten, jag facebookade direkt när jag fick information från Ramnäs, men jag var också tydlig med att ange källan, enligt telefonuppgifter från Ramnäs och så visare.

– Det här har varit oerhört uppskattat. Människor från hela Sverige har hört av sig. Många har sagt att det här var den enda kanalen de litade på för det var där de fick bäst information, vilket egentligen är helt absurt, säger Åsa Eriksson.