Reportage

Satsning på mångfald och miljö

Miljöhänsyn och större andel kvinnor ska prioriteras i MSBs internationella insatser. Insatsen på Haiti är pilotprojekt inom båda områdena.

HAITI
– Ambitionen att få med fler kvinnor engagerar mig på många plan, och det finns mycket att göra. WFP har en egen genderskrivelse och den kan vi använda för att trycka på mot dem, det får större slagkraft då. I det avseendet tar vi hjälp av experter hemma i Sverige, säger insatschefen Peter Wisseng.

Av 120 lokalanställda chaufförer i den lastbilsflotta som MSB driver åt WFP finns det tre kvinnor. MSB ärvde personalen från Handicap International som tidigare drev flottan, chaufförerna är kontrakterade via ett haitiskt bemanningsföretag.

Mycket finns att göra men Peter Wisseng tycker ändå att det börjat hända något.

– När vi anställde chaufförer i Liberia i våras och ville ha kvinnor tittade WFP på oss som vi kom från månen.

Att driva genderfrågor på insatser kräver energi och med tuff arbetsbelastning från början konstaterar Wisseng att det kan kännas som
en belastning.

– Får man bara ett papper i näven om vad som gäller kan det bli jobbigt. Men med rätt stöd hemifrån skapas förutsättningar.

Rekrytering av fler kvinnor kräver också att man i förväg tänker igenom säkerheten och risk för oönskade konsekvenser.

– När två chaufförer ska åka tillsammans och övernatta i bilen är det inte lämpligt med en man och kvinna, då behöver vi två kvinnor
i bilen. Det ger också andra säkerhetsaspekter
när bilarna färdas ute på landsbygden.

Eftersom lastbilsflottan sitter med den personal man har just nu försöker Peter Wisseng lokalanställa kvinnor på andra plan.

– Vi betalar 10 dollar per bostad för att få dem städade en gång i veckan. På så vis engagerar vi lokala krafter, det blir ett sätt att stödja kvinnlig arbetskraft. Och jag låter gärna vår personal slippa städa själva eftersom de ändå jobbar så långa dagar.

MSB har elva personer på plats i Haiti. Personalansvarig är Jessica Summers från USA, hon är också den enda kvinnan.

– Jag tror kvinnor ogärna lämnar familjen för sex månader här. Haiti har dåligt rykte, jag hörde i förväg att det är tuffare än Afrika och
ville inte hit. Men nu gillar jag det, Haiti har en
del att ge.

Hur fungerar det att anställa kvinnor lokalt?

– Det finns inga lagar eller religioner som hindrar, det är inte tabu för kvinnor att jobba. Annonserar vi kommer snarare 10 000 personer, vilket blir ett problem. Ska vi hitta kvinnor får vi söka upp mötesplatser, exempelvis kvinnliga kyrkoföreningar.

Och i ett jämförande perspektiv tycker inte Jessica Summers att tre kvinnliga förare är så illa.

– Jag tror det är mer än man skulle ha i USA. Mina föräldrar har eget företag och där har kvinnor inte sådana uppgifter, de jobbar på
kontoret.

I Gonaives har MSB byggt en miljöstation. Från början behövde verkstadschefen ett kontor. Det blev en smart lösning där konto-
ret byggdes mellan två containrar och försågs
med tak. På ena långsidan finns en miljöstation för uppsamling av däck, batterier och oljor. Anläggningen byggdes av egen kraft.

– De lokalanställda tyckte det var kul att göra något annorlunda, konstaterar Niclas Stejre som är platschef i Gonaives.

Den lokale WFP-chefen i stan har stolt visat upp anläggningen för högre chefer på besök.

– Vi försöker göra lite svenskt miljöavtryck. FN har högt miljötänk och en policy. Men det är lätt att skriva papper, svårare att få saker gjorda, säger Peter Wisseng.

Avtal har slutits med Minustah (FNs fredsbevarande styrkor) om att spilloljor ska tas hand och används för att värma upp en fabrik.
Däck återvinns och batterier skickas till In
dien. Om de inte stjäls, vilket händer.

– Miljöarbetet är ganska högt prioriterat på alla våra lokalkontor. Men det finns fortfarande mycket att göra. Det här är inte en svensk återvinningsstation, det är FN på Haiti.

Sargat land behöver kurs mot framtidenHjälpens nytta diskuteras