Nyhet

MSB vill få med fler kommuner och regioner

Med SGSI vill MSB öka säkerheten.

– Det ska vara det nät som används när det behövs skyddad och robust kommunikation mellan samhällsviktiga aktörer, säger Fredrik Rask, tjänsteägare för SGSI på MSB.

Ett 40-tal myndigheter använder SGSI, antalet användare uppskattas till runt 100 000 dagligen.

SGSI handlar i huvudsak om att samhällsviktiga verksamheter ska kunna utbyta information på ett säkert sätt, utan att använda internet.

Det etablerades 2004. MSB har varit ansvarigt sedan 2009. 2022 moderniserades nätet, och det var efter det som man även vände sig till kommuner och regioner.

– SGSI var till för myndigheter och det hade historiskt varit en diskussion kring kommuner och regioner, de är ju i någon form också myndigheter. Därför gjordes en instruktionsändring som förtydligade att kommuner och regioner fick ansluta, säger Fredrik Rask.

– Det är ganska många som ligger på nu och funderar på att ansluta. Västra Götaland är hittills enda regionen som är med, men det pågår diskussion med flera.

Vad ser intresserade kommuner störst behov av?

– Just nu har det varit mycket fokus på räddningstjänst och den typen av verksamhet.

2021 öppnades upp för företag att bli en del av SGSI. Det skrevs in att man tillät anslutning av aktörer som enligt författning eller genom avtal har ålagts ett särskilt ansvar för beredskap vid olyckor, kriser eller höjd beredskap.

Polisen jobbade för att få med SOS Alarm, som nu levererar tekniken till medverkande kommuner.

Vid anslutning till SGSI installerar MSB en nod som normalt placeras i användarens it-driftsutrymme. Resterande arbete, att koppla vidare internt, är användarens uppgift.

– Det innebär jobb på interna it-enheter för att få ihop helheten. Försvarsmaktens regelverk kräver att de måste ha en signalskyddschef och signalskyddsorganisation på plats för att hantera kryptot, eftersom det är signalskyddsmateriel.

MSB jobbar nu med att få fler kommuner och regioner att ansluta.

– SGSI blir mer värdefullt att använda när fler är med. För att snabba på och förenkla kommunernas anslutning jobbar vi med ett upplägg där MSB ska kunna agera signalskyddsorganisation och stå för kryptot.

SGSI-nätet har tre olika segment. Ett vardera för SOS Alarm och Rakel-systemet, samt ett bas-segment för övriga användare. Rakel är huvudskälet till att det finns flera segment.

– Där sker sekundoperativ taltrafik som inte får försenas. Därför måste vi kunna prioritera vissa segment högre än andra. Segmenten är ett sätt att sektionera trafiken med olika användning i olika delar.

SGSI är avgiftsfinansierat. Installationen, en engångskostnad för att skaffa utrustning, kostar 100 000-200 000 kronor beroende på önskad redundans. Kvartalsavgiften för att använda systemet ligger på 50 000-120 000 beroende på vilken kapacitet och klass som väljs.

Larmen säkras med SGSI

SGSI - fakta

  • SGSI (Swedish Government Secure Intranet) är ett intranät, skiljt från internet, för säker och krypterad kommunikation mellan användare i Sverige och i Europa.
  • SGSI påverkas inte av intrång eller störningar på internet, skyddar mot överbelastningsattacker.
  • SGSI är avgiftsfinansierat och används i dag av ett 40-tal myndigheter, kommuner, regioner och länsstyrelser i Sverige.
  • SGSI får endast användas av kunder som uppfyller gemensamt framtagna säkerhetskrav. Ackreditering krävs för att få ansluta.
  • Trafiken mellan anslutna aktörer sker i så kallade VPN-tunnlar som krypteras av Försvarsmakten.
  • Databaser och information kan delas med andra anslutna.
    SGSI för e-post och skyddsvärd videokonferens är tilläggstjänst.