Nyhet

Ja till dygn på sommaren

Alla räddningstjänster som sökt dispens för att arbeta dygn på sommaren får den beviljad.

Men hur det blir resten av året har bara sex fått besked om, trots att de skärpta reglerna började gälla 1 februari.

När de nya reglerna började gälla hade 66 av 93 räddningstjänster sökt dispens, vilket enligt ”Initiativet Skydda räddningstjänstens arbetstider” motsvarar 89 procent av all heltidsanställd utryckningspersonal.
Sedan dess har ytterligare några dispensansökningar trillat in till Centrala parters arbetstidsnämnd som ansvarar för frågan.

Men besluten har låtit vänta på sig. Vid den här tidningens pressläggning 13 mars hade bara sex räddningstjänster fått fullständiga besked.

Däremot fattade nämnden i månadsskiftet februari-mars ett generellt beslut om att de 50-talet räddningstjänster som sökt dispens för sommaren får den perioden beviljad.

Anders Ferbe, nytillträdd ordförande för arbetstidsnämnden, förklarar hur man resonerat.
– Poängen var att ge räddningstjänsterna möjlighet att bemanna upp för sommaren och lägga det pusslet. Väldigt många uttryckte att just sommardelen var extra besvärlig och då valde vi att behandla alla lika eftersom den lagstadgade semesterperioden är lika för alla.

Några fler generella beslut är inte aktuellt, hävdar han.

Först ut att få svar på hela ansökan var Finspång. I deras fall handlar det om rådande schema med dygnsarbete på helgerna samt semesterperioden.
– Vi är väldigt glada och tacksamma för att vår dispensansökan godkänts. Vi kommer nu påbörja arbetet med att ställa om, så även vi kan anpassa oss till de nya reglerna på ett betryggande sätt, säger räddningschefen Peter Kindblom.

Han tillägger att han har stora förhoppningar om att avtalsrörelsen kommer medföra att de även efter dispenstiden får fortsätta jobba dygn.
– Det skulle göra arbetet mycket enklare och tryggare för både arbetsgivare och arbetstagare.

De övriga som fått svar är Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund (Särf), Nerikes brandkår, Storstockholm, Västervik och Säffle.

Brandmannen Marcus Aronsson på Särf vittnar om en kollektiv besvikelse både från arbetsgivar- och arbetstagarsidan när de den 1 februari fick besked om avslag, bortsett från sommaren.
– Att en nämnd utan verksamhetsanknytning ska sitta och bestämma att Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund inte har det här behovet, trots att räddningschefen, förbundsdirektören, arbetstagarna och facket säger att vi har det, är väldigt konstigt. Det är tydligt att nämnden inte förstår hur räddningstjänsterna bedriver sina verksamheter.

I slutet av februari skickade Särf in en ny ansökan, som ännu inte hanterats.

När det kommer till Nerikes brandkår beviljades de dispens för sommar och helger, medan dispens för torsdagar avslogs.

Storstockholm får schemalägga med dygnspass under sommaren, helgerna samt när det gäller utbildningar och övningar som inte ryms inom ordinarie arbetstidsförläggning eller inom ordinarie verksamhet. Däremot nekas de generell dispens för hela verksamheten och samtlig operativ personal.

Västervik får, förutom semesterperioden, dispens för utbildningar och övningar samt för att säkerställa att nödvändiga specialkompetenser finns tillgängliga inom skiftlagen.

I Säffles fall avslås ansökan om 24 timmars tjänstgöring för befäl, brandmän samt vikarier, bortsett från sommaren.

För närvarande finns cirka 85 dispensansökningar kvar för nämnden att behandla. De flesta är från räddningstjänster men ansökningarna rör bland annat även LSS-verksamhet.

Anders Ferbe vill inte sia om hur lång tid det tar innan alla ärenden är klara, men säger att situationen är komplex.
– Det är många ansökningar, en del är ganska omfattande och vi vill göra det så bra som möjligt. Vi har en process där parterna bereder ärendena innan nämnden kan fatta beslut. Efter besluten skriver vi själva beslutsprotokollen. Skälet är att det ska vara rättsligt säkert för de som söker men också för parterna utifrån deras avtal. Det tar sin tid och resurserna är begränsade.

Han lägger till att det även påverkar att parterna är inne i avtalsförhandlingar.
– Alla jobbar på så gott de kan. Sedan förstår vi att det finns önskemål om snabba svar, men vi tar dem i tur och ordning.
Blev ni tagna på sängen när det gäller antalet dispensansökningar?
– Som jag förstått det, blev det fler dispensansökningar än man anade när själva avtalet skrevs.

Något Marcus Aronsson inte ger mycket för.
– De har inte lyssnat på vare sig arbetsgivarna eller arbetstagarna. Det här har vi sagt sedan förslaget kom, att det inte kommer fungera. Alla är i behov av dispens.

I varje beslut skriver nämnden att de ”förutsätter att arbete med omställning till de nya arbetstidsbestämmelserna fortgår”. Samtidigt flaggar räddningstjänsterna för att det då krävs mer personal.
Finns inte risken att det inför nästa år uppstår en liknande situation?
– Om man inte förändrar något i avtalet och inte lokalt klarar av att förändra arbetstidsförläggningen, då är det klart att du får en situation som blir ganska lik den i år. Skillnaden är att arbetsrutinerna kommer vara mer upparbetade, säger Anders Ferbe.

– Tror majoriteten får dispens

Ministern sände tydligt budskap till parterna