Reportage

Räddningschefen gillar prioriteringen

Gunnar Ohlén, kommunal räddningschef i Stenungsund, respekterar säkerhetsarbetet hos kemindustrin i Stenungsund.

– På alla möten jag varit har frågor om hälsa, säkerhet och miljö varit första punkt. Det är jag inte van från kommunen, där kommer alltid ekonomi och personal först.
Han konstaterar att företagen har bra system för att följa upp händelser och återrapportera.

– Jag uppfattar att de gör åtgärder, sen kan det ta tid ibland. Och företagen är öppna mot varandra, de vill lära sig. De meddelar också oss vad som hänt och vad som rättats till.

Den komplexa kemindustrin ställer även krav på räddningstjänsten

– De har ammoniak, klor, gasol och etylenoxid i mängder. Vi har ungefär 100 dimensionerande scenarion som industrin tagit upp.