Nyhet

Vill ha nationell frivillig-Tib

FRG:s koncept fungerar vid större samhällsstörningar, men mycket kan förbättras.

Det är slutsatser i den utvärdering av den egna insatsen efter skogsbranden som Frivilliga resursgruppen i Västerås gjort.

FRG-gruppen i Västerås bildades 2010 och hade aldrig engagerats i skarpt läge innan skogsbranden. FRG-grupper anlitades på en mängd områden och fick uppskattning för sitt sätt att sköta uppgifterna.

Några av slutsatserna i utvärderingen:

FRG bör säkerställa kunskap inom livsmedelshantering. FRG:s största uppgift var att hantera livsmedel vilket ställer stora krav på så väl kunskap som kvalitet och hantering.

Gruppen bör förbättra sin förmåga att hantera kartor och koordinatsystem. Medlemmarna måste snabbt kunna hitta till platser utan hjälp av GPS

Det saknas stabskompetens och FRG bör uppmana medlemmar att söka den utbildning som finns via Svenska lottakåren

Det bör utses en person att ansvara för interninformation

FRG bör sträva efter att alltid utse en säkerhetsansvarig på plats

Det måste finnas en standardisering kring FRG-befattningar i Sverige

Att på lång sikt införa en nationellt FRG-TIB (Tjänsteman i beredskap) eller liknande hos MSB

En del i FRGs grundutbildning är 30-minutersmetoden, vilken bör ses över. Verkligheten visar helt andra typer av flöden än de som 30-minutersmetoden baseras på

FRG bör få tillgång till informationssystemet WIS