Nyhet

MSB: ”Viktigt att hitta lösningar”

– Det är viktigt att kommunal räddningstjänst hittar lösningar på de problem som nu upplevs, säger Anders Edstam, chef för MSB:s enhet för skydd mot olyckor.

Anders Edstam berättar att frågan om arbetstidsdirektivet varit uppe flera gånger i MSB:s kontakter med kommunal räddningstjänst under det sista halvåret.
– Vi har fått ta del av de svårigheter kommunal räddningstjänst upplever sig ha och vilka framtida konsekvenser man ser. Framförallt lyfts frågan om svårighet att få loss personal för uppdrag utanför beredskapstjänstgöring, till exempel för utbildning, och vi har full respekt för att kommunerna har en utmaning.

Däremot understryker han att MSB varken har kunskap eller mandat att gå in i sakfrågan, det vill säga ett centralt kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Anders Edstam påpekar dock vikten av att kommunal räddningstjänst hittar lösningar på de problem som nu upplevs.
– Antingen måste man hitta lösningar som fungerar tillräckligt bra för såväl arbetsgivare som arbetstagare inom gällande ramar för kollektivavtalen, eller så behöver avtalen justeras om man vill fortsätta jobba så som man gjort.

Utöver de faktiska problem som har uppstått i kölvattnet av det nya kollektivavtalet, har frågan enligt Anders Edstam överskuggat andra frågor som är väldigt viktiga för svensk räddningstjänsts framtid.

Han nämner att man fortfarande inte är i mål med att uppnå syftet med 2020 års förändring i lagen om skydd mot olyckor, med bland annat bättre fungerande tillsynsverksamhet och förtydligade krav på ledning. Detta samtidigt som klimateffekterna och nya teknologier står för utmaningar, och landet är i inledningsfasen av att stärka förmågan för att hantera krig.

– Vi fortsätter följa situationen och analyserar löpande om och hur situationen kan påverka MSB:s ansvarsområde, och hur vi kan bidra till att lindra effekterna i alltifrån hur vi bedriver utbildnings- och övningsverksamhet till hur vi paketerar information för att nå ut till kommunal räddningstjänst.

Edstam.jpg
Anders Edstam.