Nyhet

Kommunal kräver möjlighet till dygnspass utan dispens

Anställda inom räddningstjänsten ska kunna arbeta upp till 24 timmar utan dispensförfarande.

Det är ett av Kommunals krav inför vårens avtalsrörelse.

Många medlemmar har inkommit med avtalsförslag som går ut på att förbättra de nya dygnsviloregleringarna.

Fackförbundet Kommunal anser att det inte är rimligt att jobba dygnet runt utan vila – men att det heller inte är rimligt att de som faktiskt kan vila på arbetet utan att bli störda inte ska kunna ha långa arbetspass om behovet finns i verksamheten.

Det har Kommunals förbundsordförande Malin Ragnegård och avtalssekreterare Johan Ingelskog gått ut med.

Kommunals uppfattning är att beslut om arbetstidens förläggning ska hanteras av fack och arbetsgivare, och ske så arbetsplatsnära som möjligt – så även möjligheten till undantag från 11 timmars dygnsvila.

Vidare går att läsa på Kommunals webbplats att en ny lösning måste kunna leva upp till EU:s arbetstidsdirektiv. För att förläggning av långa arbetspass med kombination av arbete och jour ska kunna ske så arbetsplatsnära som möjligt, kräver Kommunal bland annat:

  • att arbetspass upp till 24 timmar på bilaga R (räddningstjänsten) ska vara möjligt utan dispensförfarande och
  • att möjligheten till arbetspass upp till 24 timmar inom LSS-verksamhet som går under bilaga J ska omförhandlas, med syfte att harmonisera med övrig brukarbunden verksamhet såsom personlig assistans.

Dessutom vill Kommunal bland annat förändra löneavtalet så det blir en tydlig koppling mellan lön och yrkesutveckling, skapa hållbara arbetstider genom årliga bemanningskartläggningar och försvåra användandet av delade turer.

I slutet av förra veckan lämnade Kommunal över sina krav inför avtalsförhandlingarna med SKR och Sobona.

- Våra krav är egentligen ganska självklara och enkla, säger Johan Ingelskog.

Avtalet är Sveriges största och berör cirka 1,2 miljoner löntagare. Det löper ut den 31 mars 2024.