Nyhet

Rekordstor andel kvinnor i utbildning

Hälften av de brandingenjörer som läser påbyggnadsutbildning på Revinge i vår är kvinnor.

– Det har aldrig hänt tidigare. Arbetet med jämställdhetsintegrering verkar börja ge effekt nu, säger Carolina Rytterkull, enhetschef på Revinge.

Ökande andel kvinnor märks även i räddningsinsats (utbildning för deltidsbrandmän) och i den tvååriga utbildningen i skydd mot olyckor (SMO).

– Det är rätt häftigt att vara ute i fordonshallen, där är helt blandade grupper som jobbar superbra tillsammans. Så roligt att se, säger Rytterkull.

Samtidigt innebär det praktiska utmaningar för skolan.

– Vi trodde vi hade tagit till ordentligt när vi byggde om för tre-fyra år sen. Men de 40 skåpen i tjejernas omklädningsrum räcker inte till. Nu ska vi lösa det innan hösten. Vi har varit långsamma, utvecklingen har gått snabbare än förväntat. Men det är en önskad utveckling.

Påbyggnadsutbildningarna för brandingenjörer är i numerär ganska små, vilket gör att siffrorna kan variera kraftigt. 2014 var 44 procent av de antagna kvinnor, 2015 19 procent, i år alltså 50 procent.

– Vanligt är att andelen ligger på 20-30 procent.

Men över tid har det successivt ökat. Och likadant ser det ut för räddningsinsats och SMO.

Till vårens utbildningar i räddningsinsats var 10,6 procent av de antagna kvinnor. 2014 och 2015 var siffrorna för helår 9,6 respektive 9,1 procent.

23,2 procent av de som antogs till SMO-utbildningen för vårterminen 2016 var kvinnor. Av de som utexaminerades under hela 2015 var 21,4 procent kvinnor. Andelen har aldrig varit högre.

– Och tydligen har det aldrig tidigare varit så många kvinnor som sökt de här utbildningarna som det är inför hösten. Jag tror tjejer fått upp ögonen för att det här är ett framtidsjobb för dem, en möjlig karriärväg, säger Carolina Rytterkull.

Den upptäckten tror hon beror på ett långvarigt arbete som börjar ge resultat. Genomslag på många håll ger effekt på tjejers intresse för yrket.

– I vårt lärarkollegie har vi både kvinnor och män Allt fler av våra timlärare, som normalt jobbar i kommunal räddningstjänst, är kvinnor. Resurssamordnaren Lars-Åke Carlsson har målinriktat jobbat med att rekrytera och utbilda kvinnor till timlärarpoolen. Räddningstjänsterna har fler kvinnor och fler kvinnliga chefer. Alla tjänar de som förebilder.