Reportage

"Motvalls" är guld värd

Var inte passiv och naiv. Ifrågasätt om all digitalisering verkligen gagnar verksamheten.

– Vi gör enormt mycket digitalisering som vi kanske bara inte skulle göra. Som vi inte vet varför vi gör och hur vi borde göra bättre, säger Katarina Gidlund, digitaliseringsforskare och professor i informatik.

Hon talade om naiv och genuin digitalisering där det förra står för en optimistisk och oreflekterad digitalisering. Och vad är digitalisering? Hon bad alla i publiken som känner sig trygga med vad digitalisering är att resa sig upp.

– Nämen, inte en enda?

De flesta vet inte exakt vad digitalisering innebär samtidigt som samhället satsar 57 miljarder på digitalisering. Sedan 1994 har ett antal digitaliseringsråd och kommissioner satts samman för att ge regeringar råd. Katarina Gidlund har undersökt sammansättningen av råden.

– Det gav intressanta resultat. Det var extremt jämnt fördelat mellan könen men i stort sett alla var baserade i Stockholmsområdet. Det var ekonomer, systemvetare, ingenjörer men försvinnande få från social- och kultursektorn. Då tänker man att det är inte så konstigt, de kan teknik, men digitalisering är så mycket mer än teknik. Digitalisering är samhällsutveckling och det fanns nästan inga statsvetare, sociologer, humanister, historiker. Det säger ju en del om vad det blir.

Under konferensen talades mycket om den snabba digitaliseringen och att informationssäkerheten inte hänger med. Gapen mellan digitaliseringskurvan och informationssäkerheten ökar hela tiden.

– Ni har pratat digitalisering extremt mycket. Jag skulle vilja utmana gapet, vad är det som gör att infosäkerheten ska upp och inte digitalisering som ska ner?

Det som till största delen ligger bakom den naiva digitaliseringen är alla styrdokument.

– Alla dessa chefer, policymakers som lyckas få in ordet digitaliseras. Lägg märke till esset på slutet. En extremt passiv form att uttrycka det på: samhället måste digitaliseras – av vem då? Det är jättesällan det står att ”vi digitaliserar”. Det är passivt och alltid fullständigt nödvändigt.

Genuin digitalisering kräver aktivt deltagande, inte att passivt digitaliseras. Om vi förbinder digitaliseringen med industrialismens ledstjärnor effektivisering, rationalitet och tillväxt är vi illa ute enligt Katarina Gidlund.

– Därför skulle jag vilja introducera nydigitalisering. Vi behöver tänka på vad digitaliseringen ska ge, frigöra det från industrialiseringen för vi har helt andra utmaningar idag. Vi saknar en digitaliseringsideologi. Många gånger digitaliserar man det man inte behöver.

Till slut gav hon också definitionen på digitalisering som handlar om tre saker: våra prylar, bästa sättet att göra någonting på och hela systemet.

Genuin digitalisering är för det första att inte hamna i att digitaliseras, utan att tolka och förstå. Det ska inte lämnas över till entusiasterna, de ”krångliga” är guld värda.

– Vi alla digitaliserar oavsett om vi är entusiasterna som springer före eller om vi är lite motvalls, ifrågasätter och säger nja. Motvalls är sällan med i utvecklingsprojekten, men de behövs så se till att få med bägge, säger Katarina Gidlund.