Insändare

Ungdomsbrandmän resurs även i det civila försvaret

MSB lämnade den 1 mars två rapporter till regeringen. Det ena uppdraget handlar om att beskriva hur räddningstjänsten behöver vara utformad för att hantera de utmaningar ett krig på svensk mark skulle kunna innebära. Det andra uppdraget rör aktivering av civilplikt för personalförstärkning av kommunal räddningstjänst.

Av rapporterna framgår att den kommunala räddningstjänsten behöver förstärkas under höjd beredskap med olika former av pliktpersonal. I Sverige gäller totalförsvarsplikt för alla som bor här och är mellan 16 och 70 år.

En grupp som inte direkt nämns i rapporterna gäller de tjejer och killar som är ungdomsbrandmän och som finns vid flera räddningstjänster i dag. Redan på 1920-talet förstärktes vissa borgarbrandkårer med pojkbrandkårer.

I början på 1990-talet gjordes en statlig frivilligutredning. I anslutning till utredningen genomfördes ett möte på räddningsskolan i Rosersberg med Räddningsverkets generaldirektör Lennart Myhlback, Brandförsvarsföreningens vd Lars-Erik Jernberg samt företrädare för Civilförsvarsförbundet och Förbundet Sveriges ungdomsbrandkårer.

Vid mötet diskuterades bland annat hur ungdomsbrandkårens ungdomar skulle kunna vara en resurs i samhället men också inom totalförsvaret med stöd av plikt.

Eftersom det säkerhetspolitiska läget förbättrades under mitten av 1990-talet blev det aldrig aktuellt att genomföra tankarna om plikt i denna del.

I dag finns ungdomsbrandkårer på flera platser i landet. Alla dessa ungdomar som varit med i en ungdomsbrandkår har fått en bra utbildning och är riskmedvetna och har en nära kontakt med sin lokala räddningskår.

En del ungdomar fortsätter inom räddningstjänsten när de blir äldre, andra fortsätter inom andra yrken. De sistnämnda som kanske inte har någon annan krigsplacering skulle kunna vara möjliga att placera med civilplikt lokalt för att förstärka räddningstjänsten under höjd beredskap.

Med tanke på dagens allvarliga säkerhetspolitiska situation och behovet av att kunna förstärka den lokala räddningstjänsten vid krigsfara och krig rekommenderar jag alla räddningstjänster i landet att starta en ungdomsbrandkår.

Då får ni riskmedvetna ungdomar och efter deltagande i ungdomsbrandkåren en resurs som också kan bidra till en förstärkning under höjd beredskap.

Förbundet Sveriges ungdomsbrandkårer bildades i maj 1989 på initiativ av Svenska Brandförsvarsföreningen.

KJELL DYBERG-EK
fd förbundsordförande
fd räddningschef och civilförsvarschef

Dyberg-Ek.jpg