Erfarenhet

Bäddvärmaren en brandrisk

Att bäddvärmare, värmedynor och elfiltar kan orsaka bränder är väl känt inom räddningstjänsten. Däremot är det inte i lika hög grad känt bland produktens brukare.

Det är därför önskvärt att problemet uppmärksammas i samband med brandskyddsutbildning av personal inom äldreomsorgen.

En 90-årig kvinna bodde ensam i en lägenhet i ett servicehus. Vid fyratiden en morgon vaknade hon av att det var varmt om benen och att det brann i en så kallad bäddvärmare som hon hade i sängen.

Hon steg upp och bar in den glödande värmaren i badrummet och lade den i tvättstället. Därefter stängde hon badrumsdörren men stannade kvar lägenheten utan att slå larm.

Lyckligtvis detekterades röken av det automatiska brandlarmet. Två personer ur hemtjänstens nattpersonal befann sig tillfälligt i ett personalrum i samma byggnad. De avläste brandlarmstablån och skyndade till platsen.

Utanför lägenhetsdörren lyste en röd indikeringslampa. Då de ringde på dörrklockan kom den gamla kvinnan själv och öppnade.

Men trots att röken var tät vägrade hon att komma ut i korridoren utan sin katt som var försvunnen. Personalen måste tvinga ut kvinnan som gång på gång försökte återvända till den rökfyllda bostaden.

När räddningstjänsten anlände släckte rökdykare några mindre brandhärdar i madrassen och sängkläderna och övertrycksventilerade lägenheten.

I samband med detta upptäcktes att det fortfarande brann i resterna av bäddvärmaren som låg i badrummet.

Kvinnans katt återfanns svårt medtagen. Tyvärr avled den några dagar senare. Kvinnan själv fördes till sjukhus. Enligt uppgift från hennes anhöriga hade hon ännu inte flera månader senare återhämtat sig helt från sviterna av branden.

Artikeln bygger på en rapport av Cecilia Fager, Räddningstjänsten Enköping/Håbo.   

Erfarenheter

  • Den brunna bäddvärmaren är av fabrikat Hugin med artikelnummer 8402-B1II. Bränder och brandtillbud har tidigare inträffat i såväl detta som andra fabrikat av elektriska värmare. Flera sådana händelser har tidigare beskrivits i MSB:s (tidigare Räddningsverkets) tidningar. Konstruktionen har numera ändrats. Nyare bäddvärmare har normalt ett säkrare utförande.
  • Som namnet anger är bäddvärmare främst konstruerade för att värma upp en kall säng innan man kryper ner i den. Bäddvärmaren är inte avsedd att ligga eller sova på.
  • Många typer av plast och gummi kan med tiden vittra sönder med överledning som följd. Tillverkaren rekommenderar att produkten kasseras efter 10 till 15 år.
  • Information om riskerna vid användning av bäddvärmare och liknande produkter bör delges all personal inom äldreomsorgen.