Debatt

Det är inte svart eller vitt

Världen hade varit mycket lättare att hantera om alla frågor kunde besvaras med ”ja” eller ”nej”. Eller inte?

Låt mig ta några exempel:
Det senaste mantrat i USA är att ”smoke is fuel” och under de senaste åren har man nått en allt större insikt kring brandgasernas betydelse för brandspridning och risker för egen personal.
Men i diskussioner kring detta ser jag samtidigt liknelser mellan brandgaser och ”verkligt” brännbara gaser såsom propan, metan eller acetylen. Du som läser mina rader inser förhoppningsvis att riktigt så enkelt är det inte.

Brandgaser kan vara brännbara, men att jämföra dessa med propan låter sig inte göras. Brandgaser är en tämligen komplex blandning av både det ena och det andra, där såväl gaser och partiklar som temperatur har stor påverkan hur ”brännbara” brandgaserna verkligen är.

Och brandgasers sammansättning beror i sin tur på sammanhanget. Det är inte svart eller vitt!

Under de senaste åren har farligheten med invändig brandsläckning varit på tapeten. Det är visserligen ingen riskfri sysselsättning, men att hävda ”rökdykning är den farligaste arbetsuppgiften vi tillåter i Sverige” är att gå lite väl långt: det finns ingen statistik som styrker detta påstående.
På vissa håll tycks det till och gå så långt att man i princip inte ska ägna sig åt detta överhuvudtaget.

Denna verksamhet ska man kanske inte ägna sig åt varenda gång det brinner, men det finns faktiskt grader i helvetet. Ibland kan det vara lämpligt med invändig brandsläckning, ibland inte.
En stor del av räddningstjänstutbildningen handlar faktiskt om att kunna göra överväganden för att välja lämpliga sätt att hantera olika händelser på, invändigt eller utvändigt eller på något annat sätt. Det är inte svart eller vitt!

Cancerrisken är ett annat hett ämne och det görs kopplingar till de brandgaser (inklusive partiklar) vi utsätts för. Men kopplingen är svår och vetenskapen har ännu inte bestämt sig för vad man inte säkert vet.

Givetvis ska vi inte utsätta oss för farliga miljöer mer än nödvändigt (helst inte alls), men det kanske finns andra risker vi missar.

IARC, WHO:s organ för cancer, har klassat arbete som brandman som möjligen cancerframkallande. Men här har man inte bara tittat på exponeringen av cancerframkallande ämnen: det tycks finnas en ökad risk att utveckla cancer förknippat med både skiftarbete och vissa kostvanor.

Dessutom finns det andra risker vid räddningsinsatser som kan leda till livslångt lidande. Det är inte svart eller vitt!

Det finns också en intressant diskussion om metod och teknik vid räddningsinsatser. Det goda är att denna diskussion är intressant och det är ofta högt i tak.

Ingredienserna omfattar högtryck, lågtryck, värmekameror, övertrycksventilation, skärsläckare, CAF, dimspikar, släckgranater och allehanda prylar.

Många har nått insikten att olika situationer kräver olika lösning, och därmed också olika metoder eller olika teknik. Men inte alla: det finns de som ihärdigt framhäver förträffligheten med vissa metoder eller viss teknik.

Till dem kan jag bara säga: Det är inte svart eller vitt!

Visst hade det varit mycket enklare om det fanns en lösning för allt, en alla lösningars moder.

Men så är det inte vilket är en viktig anledning till att vi bedriver forskning och utveckling och det är därför vi kontinuerligt förändrar utbildningar och utbildningars innehåll. Det är inte svart eller vitt!

Och med detta sagt ber jag att få önska alla en God Jul och ett Gott Nytt År. Gör inget som jag inte hade gjort (vad det nu skulle kunna vara)…

Stefan Svensson

stefan-svensson.jpg

Disputerad brandingenjör och docent i Brandteknik vid Lunds Universitet. Har under många år arbetat som lärare vid MSB Revinge, även varit anställd vid Lunds Universitet och under många år arbetat som deltidsbrandman.
Har skrivit ett flertal böcker, rapporter och artiklar samt bedriver ett omfattande nationellt och internationellt utvecklingsarbete för räddningstjänsten.

Debattinlägg och insändare

Tjugofyra7 uppmuntrar till debatt inom områdena samhällsskydd och beredskap. De åsikter som framförs i debattinlägg och insändare är skribenternas egna. Det gäller även debattinlägg och insändare av anställda inom MSB.