Nyhet

MSB:s skolor rustar inför civilplikten

Till hösten ska 300 civilpliktiga utbildas på MSB:s skolor i Sandö och Revinge.

Nu råder bråda dagar.

– Det är en utmaning att lära oss något som vi inte pysslat med på väldigt länge, säger projektägaren Per Hulling.

Det jobbas för fullt med allt från att färdigställa undervisningsmaterialet och kompetensutveckla personalen till att förbereda mötesstrukturer och skapa de fysiska förutsättningarna på skolorna.
På Sandös övningsområde Högberget utanför Kramfors iordningställs exempelvis en plats för momentövningar inom sök och räddning, liknande den som redan finns i skånska Revinge.

För hela civilpliktsarbetet har MSB fått 50 miljoner kronor i år.
– Jag skulle inte säga att det är mycket som behöver göras på anläggningarna, i huvudsak har vi redan en fantastisk infrastruktur. Den största kostnaden är att genomföra själva utbildningen, säger Per Hulling, projektägare och chef för MSB:s enhet för utbildningsutveckling.

Sammanlagt ska åtta civilpliktsutbildningar hållas i Sandö under hösten och två i Revinge. Varje kurs är tio dagar lång och kommer att ha mellan 30 och 36 deltagare, som alla har kompetens inom räddningstjänsten men inte jobbar inom det området i dag.
– Vi kallar 36 för att vara säkra på att få minst 30 personer. Det handlar visserligen om plikt men legitima skäl till förhinder, såsom sjukdom, kan inträffa nära inpå, konstaterar Per Hulling.

En del av utbildningen handlar om att repetera sådant de civilpliktiga redan har med sig sedan tidigare.
En större del, cirka sju dagar, vigs åt nya uppgifter kopplade till räddningstjänst under höjd beredskap. Dit hör ammunitions- och minhantering, sök och räddning, akut omhändertagande samt sanering och indikering av kemiska stridsmedel och kärnvapen. Dessa binds samman av mer generella ämnen som folkrätt och regelverk.
– Delarna kommer att läggas på en sådan nivå att de civilpliktiga framförallt ska kunna göra en riskbedömning och vidta initiala åtgärder. Det här är ingen specialistförmåga, utan en basförmåga, förtydligar Per Hulling.

Med det sagt kommer det att bli tio intensiva dagar, med schemaläggning från morgon till kväll, inklusive helg – något som förstås påverkar hela verksamheten på skolorna.
Ett par nya lärare har rekryterats och flera sedan tidigare anställda lärare, som inte redan är nischade inom de specifika ämnena, har kompetensutvecklats.
– Eftersom det handlar om så många utbildningar måste medarbetarna kunna växeldra, förklarar Per Hulling.

Dessutom behöver olika stödfunktioner jobba andra tider än de är vana vid.
– Tillsammans med skolverksamheten tittar vi på hur det hela planeras smartast. Det är också sådant vi får trimma in allt eftersom.

För att klara av att ta hand om de civilpliktiga har delar av Grib-utbildningen (grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap) som vanligtvis hålls på skolorna, lagts ut på entreprenad.

I Sandö hittade MSB en leverantör som kunde täcka upp det mesta av den volym som skolan annars skulle ha stått för under hösten. Svårare var det i Revinge, som i år kommer att behöva fortsätta tillhandahålla Grib parallellt med civilpliktsutbildningen.
Därav att åtta av de tio första kurserna är förlagda till Sandö.
– Ambitionen är att upphandla en Grib-leverantör för både Revinge och Sandö med start 2025, men vi planerar även för att behålla en liten del av den utbildningen på skolorna för att ha kvar kompetensen i verksamheten.

Per Hulling säger att det är en utmaning att lära sig något som inte gjorts på länge.
– Utbildning kan vi, där är vi trygga. Den större frågan är det som omfamnar att ta hand om civilpliktiga: se till att vi hanterar deras personuppgifter på rätt sätt, följer pliktlagstiftning, förbereder alla rutiner och processer som på flera sätt är annorlunda än vi är vana vid.

Känner ni er stressade över att hinna med allt?
– Vi hade inte misstyckt om vi haft lite mer tid på oss, men löser det givet de förutsättningar vi fått. Engagemanget, ansvarstagandet och förståelsen för att vi jobbar med korta tidslinjaler är stor bland medarbetarna, och stämningen är god.

Målet är att utbilda 2 000-3 000 civilpliktiga vid MSB:s skolor under de närmaste tre åren. Därefter krigsplaceras personerna vid räddningstjänster i länen där de är folkbokförda.