Nyhet

Bara en skola kvar?

En skola eller två? Det är frågan. MSB gör en översyn om både Sandö och Revinge ska driva utbildning i framtiden.

MSB har fått minskat anslag. Förvaltningsanslaget, den del som finansierar myndighetens grundläggande verksamhet, har i år minskat med 20 miljoner och minskar med ytterligare 15 miljoner nästa år.

Ett beslut om översyn av utbildningen fanns redan när besked om minskat anslag kom.
– Då gav generaldirektören i uppdrag att vi skulle ha fram ett beslutsunderlag. Presentera fakta vad det skulle innebära att driva utbildningen på ett ställe, både ekonomiskt och praktiskt, säger Jan Wisen, biträdande avdelningschef för utveckling av beredskap.

Hela översynen ska blicka mot en modern och flexibel utbildning som motsvarar aktörernas behov. Investeringsbehov, såväl lokaler, fordon som kompetensutbildning hos lärare ska ses över under 2015.

De delar som ska påskyndas och redovisas till generaldirektör Helena Lindberg 31 mars är:

  • Övergripande analys om utbildningen kan bedrivas på ett ställe
  • Ekonomiska konsekvenser av att lägga ner en skola
  • Hur en process för att anpassa utbildningen till förändrade förutsättningar skulle kunna se ut

Diskussionen om eventuell nedläggning av en skola har fått politiker att reagera, både regionalt och i riksdagen. Frågan är om politiken kommer att ta över frågan?
– Man kan bara ana det.  Vi ska enbart ta fram ett faktaunderlag. Där kan inte vi lägga regionalpolitiska värderingar i det, det gör politiken, säger Jan Wisén.

En tanke med översynen är att möta räddningstjänstens önskemål bättre med utbildningar närmare deras hemorter.
Hur rimmar det med att titta på att eventuellt lägga ner en skola?
– Räddningstjänsternas önskemål är att kunna genomföra fler utbildningar på hemmaplan. Det är dyrt att ha personal borta på utbildning. Deltidsbrandmän har svårt att vara borta från ordinarie arbete, vilket är ett faktum som även försvårar rekryteringen. Hur utbildningar på hemmaplan skulle kunna genomföras är något vi tittar på, och när det gäller den frågan spelar det egentligen ingen roll om vi har en skola eller två.

Skolorna har stora investeringsbehov, vad är det främst som det behöver investeras i?
– Generellt är det de anläggningar man övar i. Och det är inte så konstigt, det eldas i dem och blir stort slitage. Samtidigt ökar kraven på miljöanpassning. Det kanske också är så att vi behöver erbjuda övningsmöjligheter som vi inte har i dag.

Nedläggning av en skola innebär avvecklingskostnader. Revinge har hyresavtal som sträcker sig till 2019, Sandö till 2016.

Om det tas beslut att lägga ner en skola. Hur lång tid efter beslut tar det att effektuera det?
– Det är en av de uppgifter som översynen ska ta fram, hur processen ser ut.

Tittar man i huvudsak på en eller två skolor, eller är en skola och en filial också ett alternativ?
– Huvudinriktningen är att det titta om det går att klara utbildningen på en skola och vad det innebär att fortsätta med två. Två skolor med begränsad verksamhet på den ena kan vara ett alternativ.

Vad talar för två skolor?
– Det är två fungerande verksamheter med kompetent personal, geografisk spridning som har sin poäng, fungerande infrastruktur.

Vad talar för en skola?
– Ekonomin, det blir lättare att klara investeringar med en anläggning och att få effektivitet. Man kan också samla spetskompetens.

Har båda skolorna sagt att de klarar utbudet på egen hand?
– Ja, men det är en sanning med modifikation, för det kräver mer personal. Men sett till faciliteter anser man det. Vi vill att de ska kvalitetssäkra det, se om det finns några begränsningar.

Om resultatet blir en skola och mer utbildning läggs ut på externa genomförare, vilka förutsättningar finns?
– Det är lite av problemet. I dag finns två aktörer som vi anlitar, marknaden är inte stor och det är inte många som klarar uppgiften.

MSB tar ut avgift för kurser som tidigare varit gratis, vilka är det?
– Specifika kurser, exempelvis fartygsbrandsläckning, oljeskadeskydd och skogsbrand.

MBSs anslag minskar med 35 miljoner fram till 2016, ungefär fem procent av totala anslaget. Hur mycket av det ska utbildningen bära?
– Det finns inget sagt hur mycket av det som utbildningen ska bära. Fler översyner pågår och andra verksamheter än de som ses över kan också bli aktuella.

Relaterat