Reportage

Intrång i integritet kartläggs

Justitiedepartementet har gett direktiv att kartlägga risken att privata och offentliga IT-miljöer gör intrång i den personliga integriteten.

– Personuppgifter måste vägas mot andra berättigade intressen i samhället. Men vi ska ha individperspektiv, allt som kan påverka ur integritetssynpunkt bör kartläggas, säger Göran Gräslund, ordförande i integritetskommittén, som leder arbetet.

I arbetet finns tre uppdrag:

  1. Kartlägga och analyser faktiska och potentiella risker för intrång i den personliga integriteten.
  2. Följa upp effekterna av förstärkningen av den personliga integriteten som skedde genom grundlagsförändring 2011.
  3. Överväga inrättande av ett integritetsskyddsråd och om ett sådant råd kan placeras i en befintlig myndighet.

Uppdraget ska redovisas senast 1 december 2016.

Relaterat

Säkerhet på rätt ställe - mindre viktigt anställd har kompetens i informationssäkerhet.

- Ska vara lätt att göra rätt. Säkerhetskultur hos två arbetsgivare.

- Skred mot integriteten. Vår integritet är hotad men det debatteras inte ansåg Wilhelm Agrell och Anne Ramberg.

Grov brottslighet köper lösningar för intrång.

Cyberbrotten kostar miljarder. Staten kan inte delegera säkerheten, utredare kräver incidentrapportering.

Säkerhetspolicy saknas ofta vid utkontraktering.