Nyhet

Nässpray kan rädda liv

Läkemedlet Naloxon blir nu receptfritt och väntas få spridning inom bland annat räddningstjänsten.

Storstockholms brandförsvar är bland dem som utrustas med en nässpray som ska väcka medvetslösa narkomaner.

– Kan man rädda ett liv är det mycket värt till en liten kostnad, säger Patrik Söderberg.
Han är chefsläkare och ansvarig för den prehospitala vården i Stockholms län, där också Brandkåren Attunda och Södertörns räddningstjänstförbund väntas följa efter med nässprayen inom kort.

De fordon som rycker ut på hjärtstoppslarm kommer att vara utrustade med nässpray för att väcka narkomaner, berättar Ulrika Blomqvist, specialistsjuksköterska och ansvarig för akut omhändertagande inom Storstockholms brandförsvar.
– Det har funnits en frustration över att inte kunna göra mer, vi vill göra skillnad och rädda fler liv, säger hon.

Storstockholm larmades ut på cirka 1 500 hjärtstoppslarm förra året. En del var inte hjärtstopp utan andra sjukdomsfall, och ett fåtal gällde just överdoser som går att häva med Naloxon.
– Det var fem, sex fall förra året där vår personal var först på plats, berättar Ulrika Blomqvist, som ändå väljer att utbilda all personal i operativ tjänst, cirka 500 personer, för att ge medicinen korrekt i samband med HLR.
– Man har fått en teoretisk utbildning samt tränat praktiskt med en övningsspray. Personalen är positiv, frågorna har gällt hur en drabbad agerar när han eller hon vaknar och om de riskmiljöer där dessa personer kan finnas.

Enligt Patrik Söderberg är själva medicinen ofarlig och går inte att använda till något annat. Han förklarar att Naloxon har effekten att det ”knuffar bort” den andningshämmande opiaten, till exempel heroin och fentanyl, från receptorn.
– Man bryter opiatens effekt, personen vaknar och börjar andas.

Patrik Söderberg tror att svenska myndigheter sneglat på utvecklingen i USA där läkemedlet släppts fritt i den epidemi av fentanyldöd som svept över landet.

Synen på Naloxon i Sverige har lättat redan tidigare och medicinen förekommer på vissa håll inom räddningstjänsten. Nu blir den alltså receptfri i vad regeringen beskriver som ett steg i arbetet för att minska narkotikarelaterad dödlighet.
– Jag tror det kommer att spridas relativt fort nu när det är möjligt och hoppas också att få till det med polisen, säger Patrik Söderberg.