Nyhet

”Frågan är synnerligen olämplig att hantera just nu”

Brandmännen har protesterat på Stockholms gator, tusentals har skrivit på ett upprop och två förbundsdirektörer gjort skrivelser till civilförsvarsministern.

Anledningen är det EU-direktiv som innebär förändrade regler kring dygnsvila.

- Jag tycker frågan är synnerligen olämplig att hantera just nu med tanke på det civila försvaret, säger Lars Klevensparr, förbundsdirektör på Räddningstjänsten Storgöteborg.

Lars Klevensparr och hans dito på Räddningstjänsten Syd, Martin Gertsson, har skickat varsin hemställan – formell skrivelse – till civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin. I dem ber de ministern verka för avsteg från de detaljerade regler om elva timmars dygnsvila för utryckande personal inom kommunal räddningstjänst som EU-direktivet innebär.

- Huvudskälet är att jag värnar om Räddningstjänsten Storgöteborgs verksamhet och framförallt den operativa delen. Sedan råkar det sammanfalla med mina brandmäns vilja och önskan, säger Lars Klevensparr.

De menar att EU-direktivet, snarare än att vara en skyddsåtgärd, kommer leda till arbete flera nätter i rad och kortare återhämtning mellan passen.

I hemställan skriver Lars Klevensparr bland annat att det är synnerligen angeläget att rikta fokus på rätt saker just nu.

- Med tanke på att Europa befinner sig i krig och vi ska bygga upp både det militära och civila försvaret hade det varit väldigt klokt att skjuta den här frågan framför oss. Vi har så mycket annat att göra. Flera tusen beredskapsbrandmän ska pliktas in, då behöver vi arbetsro. Dessutom ska vi utbilda brandmän i oexploderad ammunition.

Helst skulle han se ett undantag från EU-direktivet men om det är omöjligt vill han alltså att politikerna arbetar för ett uppskov.

- Jag har stor respekt för både EU-direktivet och SKR men tycker att Sveriges regering, i denna prekära situation som landet befinner sig i, ska verka för att vi gör rätt saker. Vår önskan är att man på högsta politiska nivå ska våga känna lite på kommissionen nere i Bryssel. Fokus bör ligga på vårt viktiga uppdrag, inte på den här frågan. Just nu upptar den all tid i organisationen.

Många brandmän har kontaktat Lars Klevensparr och uttryckt besvikelse och oro över att inte få ihop livspusslen om arbetstiderna förändras. Många, både hel- och deltidsanställda, har också sagt rakt ut att de överväger att sluta sina jobb.

- Jag blir väldigt bekymrad när jag ser hur många av mina duktiga brandmän som överväger att sluta. Hade vi haft höga sjukskrivningstal bland brandmän eller många olycksfall och tillbud vore det en sak, men det har vi inte, säger Lars Klevensparr.

- Vi ska ju bli bättre, mer slagkraftiga och flera – men som det ser ut nu kommer det bara bli sämre.

Nya regler för dygnsvila

  • De nya reglerna börjar gälla den 1 oktober. Det innebär att medarbetarnas rätt till 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod stärks och att det ska bli svårare att göra undantag från det. Enligt Sveriges kommuner och regioner, SKR, finns en risk att lokala avtal urholkar skyddet för dygnsvilan.
  • Bakgrunden till reglerna är att EU-kommissionen förra året framförde kritik mot att kollektivavtalet för anställda i kommuner och regioner inte lever upp till minimikraven i EU:s arbetstidsdirektiv.
  • Förhandlingar pågår om de nya bestämmelserna om dygnsvila och anpassningar i vissa avtal, till exempel arbetstider för räddningstjänstpersonal och personlig assistans.

Källa: SKR