Jämställdhet

Ingen förbättring efter metoo – tvärtom

Nyhet Arbetsmiljöproblemen som ledde fram till metoo-uppropen är kvar. Antalet kvinnor inom räddningstjänsten som säger att de utsatts för kränkningar eller nedvärderande behandling har ökat. Samtidigt har färre utsatta anmält trakasserierna. Det framkommer av enkätsvaren från medlemmar i föreningen Kvinnor i räddningstjänsten.

15 jun 2022 klockan 12:01
Räddningstjänst Jämställdhet

Sju procent av brandmännen är kvinnor

Nyhet Andelen kvinnor i operativ räddningstjänst ökar, även om det inte går i en rasande takt.

29 mar 2022 klockan 13:52
Räddningstjänst Jämställdhet

Så ska jämställdhet och mångfald bli bättre

Nyhet Jämställdhet och mångfald inom svensk räddningstjänst ska förbättras. MSB har beslutat om en inriktning och handlingsplan fram till 2030 med framförallt tre målbilder.

09 dec 2021 klockan 07:00
Jämställdhet Räddningstjänst