Jämställdhet

Ingen förbättring efter metoo – tvärtom

Nyhet Arbetsmiljöproblemen som ledde fram till metoo-uppropen är kvar. Antalet kvinnor inom räddningstjänsten som säger att de utsatts för kränkningar eller nedvärderande behandling har ökat. Samtidigt har färre utsatta anmält trakasserierna. Det framkommer av enkätsvaren från medlemmar i föreningen Kvinnor i räddningstjänsten.

15 jun 2022 klockan 12:01
Räddningstjänst Jämställdhet

Sju procent av brandmännen är kvinnor

Nyhet Andelen kvinnor i operativ räddningstjänst ökar, även om det inte går i en rasande takt.

29 mar 2022 klockan 13:52
Räddningstjänst Jämställdhet

Så ska jämställdhet och mångfald bli bättre

Nyhet Jämställdhet och mångfald inom svensk räddningstjänst ska förbättras. MSB har beslutat om en inriktning och handlingsplan fram till 2030 med framförallt tre målbilder.

09 dec 2021 klockan 07:00
Jämställdhet Räddningstjänst

Stor andel kvinnor lämnar räddningstjänsten

Nyhet Mer än 40 procent av de kvinnor som läst SMO eller RUB arbetar i dag inte i räddningstjänsten. I en ny studie vittnar också många kvinnor om kränkningar och diskriminering. – Vi har exempel på ganska grova trakasserier, säger forskarna Lena Grip och Stefan Karlsson vid Karlstads universitet.

07 jun 2021 klockan 16:49
Jämställdhet Räddningstjänst

Beredskap och integration i ett

Reportage Medan utanförskap och segregation blir en allt hetare fråga i samhällsdebatten visar räddningstjänsten i Nyköping hur integration kan se ut — på riktigt. – Jag gillar att hjälpa människor, säger Robel Gerezgiher som ingår i kommunens nya beredskapsvärn med fokus på mångfald.

07 jun 2021 klockan 12:11
Räddningstjänst Jämställdhet

Vill ha gemensamma omklädningsrum

Nyhet Nästan hälften av kvinnorna i räddningstjänsten tycker inte att deras omklädningsrum håller samma standard som männens.

22 mar 2021 klockan 14:00
Jämställdhet Räddningstjänst

Elin kombinerar uppdragen

Nyhet Frisören, kantorn och elev- assistenten, alla är de brandmän. Under brandman på jobbet-dagen i september fyllde de Instagram, lokalradion och tidningarna.

14 dec 2020 klockan 11:00
Räddningstjänst Jämställdhet