Jämställdhet

"Vi gör skillnad"

Nyhet – Fortfarande kan jag få frågan ”varför ska vi engagera oss i Pride?” Jag undrar: ”varför inte?!” Vi har brist på arbetskraft och vi har inte råd att avstå från några grupper. Tim Ole Simonsen gav en kort föreläsning på Stockholm Pride.

09 aug 2023 klockan 07:30
Jämställdhet Räddningstjänst

”Symbolvärde med två kvinnor i högsta ledningen”

Reportage Maja Norling blir ny ordinarie räddningschef i förbundet Dala Mitt och kommer därmed att vaka över fem kommuner tillsammans med förbundsdirektören Katarina Mowitz. – Två kvinnor i den högsta ledningen har ett symbolvärde, menar hon.

13 jun 2023 klockan 10:32
Räddningstjänst Jämställdhet

Kränkningar även inom deltiden

Nyhet I en enkät svarar nästan 30 procent av de kvinnor som är deltidsbrandmän att de har utsatts för kränkningar. – Organisationerna måste ta det på allvar, säger forskarna Lena Grip och Stefan Karlsson.

16 mar 2023 klockan 12:24
Räddningstjänst Jämställdhet

Bra facit – men vem ska betala?

Nyhet 17 undersköterskor blev deltidsbrandmän sedan de gått en gymnasieutbildning i Dalarna som gav dubbla kompetenser. Nu är utbildningen nedlagd.

14 dec 2022 klockan 08:00
Räddningstjänst Utbildning Jämställdhet

”Det finns fortfarande de som inte vågar vara öppna”

Reportage Motståndet var kompakt när dåvarande brandchefen Jan Wisén 2008 bestämde att Stockholms brandförsvar skulle delta i Pride. Numera är det etablerat att räddningstjänsten är med, såväl i Stockholm som runtom i landet.

12 dec 2022 klockan 15:50
Jämställdhet

Ingen förbättring efter metoo – tvärtom

Nyhet Arbetsmiljöproblemen som ledde fram till metoo-uppropen är kvar. Antalet kvinnor inom räddningstjänsten som säger att de utsatts för kränkningar eller nedvärderande behandling har ökat. Samtidigt har färre utsatta anmält trakasserierna. Det framkommer av enkätsvaren från medlemmar i föreningen Kvinnor i räddningstjänsten.

15 jun 2022 klockan 12:01
Räddningstjänst Jämställdhet

Sju procent av brandmännen är kvinnor

Nyhet Andelen kvinnor i operativ räddningstjänst ökar, även om det inte går i en rasande takt.

29 mar 2022 klockan 13:52
Räddningstjänst Jämställdhet